Dnia 15 grudnia 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej jak co roku odbyły się wybory do Parlamentu Studentów Politechniki Rzeszowskiej, oraz na Przewodniczących wydziałowych.
W wyniku wyborów przewodniczącymi Wydziałowych Samorządów Studenckich zostali wybrani: z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – Ewelina Sadecka, z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa – Bartłomiej Zachara, z Wydziału Chemicznego – Andrzej Czapka, z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – Konrad Łukiewicz, z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej – Katarzyna Rozner, z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli – Wiktoria Dacko, z Wydziału Zarządzania – Lidia Śmigiel.

W wyniku głosowania na przedstawicieli do Parlamentu zostali wybrani: z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury – Kamil Chohura, Michał Kantorowicz, Ewelina Sadecka, Sandra Sokołowska, Mateusz Rączka, z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej – Piotr Gul, Dominika Obrzut, Katarzyna Rozner, Damian Zawada, z Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli –Wiktoria Dacko, Paweł Gola, Przemysław Szpila, z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa – Magdalena Aly Amer, Karol Borek, Jan Goc, Hubert Gross, Jakub Pudło, Filip Tlałka, Witold Zięba, z Wydziału Zarządzania – Ernest Dąbrowski, Norbert Drążek, Filip Ferenc, Karolina Haręzga, Krzysztof Pokrywka, Lidia Śmigiel, z Wydziału Chemicznego – Patrycja Brzuszek, Magdalena Brzuszko, Andrzej Czapka, Dorota Juszkiewicz, z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – Norbert Cierpicki, Piotr Głowacz, Magdalena Kochman, Konrad Łukiewicz, Krzysztof Wrona.

Następnie 22 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentu, na którym zaprzysiężono członków Parlamentu Samorządu Studenckiego. W dalszej części posiedzenia został wybrany Przewodniczący Samorządu Studenckiego Kamil Chohura (WBIŚiA), wiceprzewodniczący Jan Goc, członek Prezydium ds. dydaktyki i jakości kształcenia Filip Tlałka (WBMiL), członek Prezydium ds. kół naukowych i organizacji studenckich Ernest Dąbrowski (WZ) członkowie Prezydium Paweł Gola (WMT) i Piotr Gul (WMiFS).

W wyniku głosowania zostali również wybrani przedstawiciele studentów do Senatu PRz: Magdalena Aly Amer (WBMiL), Kamil Chohura (WBIŚiA), Andrzej Czapka (WCh), Ernest Dąbrowski (WZ), Norbert Drążek (WZ), Jan Goc (WBMiL), Paweł Gola (WMT), Piotr Gul (WMiFS), Magdalena Kochman (WEiI), Konrad Łukiewicz (WEiI), Katarzyna Rozner (WMiFS), Ewelina Sadecka (WBIŚiA), Lidia Śmigiel (WZ), Filip Tlałka (WBMiL).

Powołano także Komisję Rewizyjną, która jest organem kontrolnym Samorządu Studenckiego na poziomie uczelni. W jej skład weszli: Justyna Haręzga (WZ), Kamil Pudełko (WMiFS), Brunon Pyzocha (WZ), Paweł Senejko (WMiFS), Grzegorz Stachura (WBMiL).
Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy udanej kadencji.