Funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego kolbuszowskiej jednostki uczestniczył w pokazie pierwszej pomocy zorganizowanej przez Klub Morsa „Słoneczko” w Przewrotnym. Policjant wspólnie z druhem z OSP pokazywali jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.
Osoby zainteresowane, pod okiem profesjonalistów mogły poćwiczyć masaż serca. W trakcie spotkania policjant mówił o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na zamarznięte rzeki, stawy i jeziora. Przybliżył zasady bezpiecznego wyciągania osób z wody, przekazywał również podstawowe informacje o tym jak należy pomóc osobie wyziębniętej.

W przypadku załamania się lodu, pamiętaj:
• Nie panikuj, zachowaj spokój.
• Działaj szybko i zdecydowanie.
• Wzywaj pomoc.
• Ratuj tonącego podając przedmioty (kij, gałąź, szalik itp.).
• Uważaj, aby ratując nie stać się ofiarą.
• Jesteś zagrożony – połóż się i szeroko rozłóż ręce.
• Złap i trzymaj podany środek ratunkowy.
• Wykonując nogami ruchy żabki wypełznij na twarde podłoże (ląd, gruby lód).
• Stań na nogi na twardym podłożu.
• Ogranicz ruchy w celu zmniejszenia utraty ciepła.

Pierwsza pomoc przy hipotermii:
• Najważniejsza zasada to stopniowe rozgrzewanie ciała.
• Należy zdjąć zimne lub mokre ciuchy i okryć chorego ciepłymi ubraniami, lub kocami.
• Nie należy masować kończyn, osoba wyziębnięta nie powinna wykonywać żadnych niepotrzebnych ruchów.
• Należy pić sporo ciepłych (ale nie gorących) płynów, które poprawią krążenie i przyspieszą ogrzewanie organizmu.
• Jeśli stan chorego nie poprawia się lub objawy są silne, należy wezwać lekarza. W przypadku braku oddechu lub wyczuwalnego pulsu należy prowadzić reanimację aż do przybycia pomocy medycznej.