W dniu 8 lutego 2021 r. rozpoczynają się konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Rzeszowa. Konsultacje będą trwały do 28 lutego 2021 r.
Miasto prosi mieszkańców, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, o wyrażenie opinii na dwóch różnych ankietach konsultacyjnych w przedmiocie:
1) zmiany granic Miasta Rzeszowa przez włączenie do Miasta Rzeszowa:
- części obszaru sołectwa Racławówka, zwanej umownie przez mieszkańców „Racławówka Doły” z Gminy Boguchwała;
- obszaru sołectwa Malawa z Gminy Krasne.
2) zmiany granic Miasta Rzeszowa przez włączenie do Miasta Rzeszowa:
- obszaru sołectwa Kielanówka z Gminy Boguchwała.

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem za" , " Jestem przeciw", " Wstrzymuję się", znaku X i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańcami miasta Rzeszowa będą przeprowadzane przez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w:
1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, Rynek 1;
2) Punktach Informacyjnych i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa:
ul. Okrzei 1, pl. Ofiar Getta 7, al. Kopisto 1 (Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall), ul. Krakowska 20 (Galeria Handlowa Nowy Świat), al. Rejtana 65 (Centrum Handlowe Plaza) i al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów);
3) siedzibach Rad Osiedlowych Miasta Rzeszowa;
4) siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa;
5) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

Wypełnione Ankiety konsultacyjne można również składać:
1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne
2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych