Działania ratunkowe w wodzie, pomoc ratownicza na lodzie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacji wystąpienia hipotermii to przedsięwzięcia z reagowania kryzysowego, w których uczestniczyła kolbuszowska kompania w ubiegłym weekendzie na terenie Zalewu Maziarnia w Wilczej Woli k. Kolbuszowej.
Żołnierze 325 Kompanii Lekkiej Piechoty z niżańskiego batalionu odbyli obowiązkowe zajęcia z reagowania kryzysowego. Tematyka szkolenia nawiązywała do obecnej pory roku. Terytorialsom przyświecały przede wszystkim zagadnienia z ratownictwa wodnego, udzielanie pomocy osobom w sytuacji załamania się lodu oraz udzielania pierwszej pomocy w wyniku wychłodzenia organizmu do poziomu hipotermii. Ćwiczenia prowadzono na terenie Zalewu Maziarnia w Wilczej Woli. Instruktorami na punktach nauczania byli doświadczeni strażacy z PSP Kolbuszowa, druhowie z miejscowej OSP oraz żołnierze z Niska.

- Zajęcia, jakie zostały zorganizowane dla kolbuszowskiej kompanii miały na celu nauczyć żołnierzy podstawowych zasad udzielenia pomocy osobom, które znalazły się w wodzie w wyniku załamania się lodu. Instruktorzy z okolicznych OSP dzielili się swoimi umiejętnościami i wiedzą praktyczną z terytorialsami. Każdy z ćwiczących nauczył się wykonywania czynności reanimacyjnych, podejmowania działań ratowniczych w sytuacji zauważenia osoby, która znalazła się w wodzie w wyniku załamania się lodu. Jednym z punktów nauczania była nauka udzielania pomocy osobom w hipotermii – powiedział por. Mateusz Kowal – dowódca kolbuszowskiej kompanii.

To pierwsze szkolenie w tym roku z zarządzania kryzysowego żołnierzy 32 Batalionu Lekkiej Piechoty Nisko. Zgodnie z rozkazem Dowódcy WOT, każda kompania ma obowiązek raz na kwartał przeprowadzić zajęcia z tego zakresu w swoich rejonach odpowiedzialności. Poprzez takie działania żołnierze zapoznają się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez terenowe służby ratownicze, nabywają praktycznych umiejętności, kształtują nowe kompetencje, nawiązują relacje z władzami samorządowymi i przedstawicielami grup ratowniczych oraz lokalną społecznością.