W związku z wystąpieniem w Urzędzie Gminy przypadków zachorowania na COVID-19, od dnia 02 lutego 2021 r. (wtorek) do dnia 05 lutego 2021 r. (piątek), Urząd Gminy zostaje zamknięty dla stron.

W pilnych sprawach, a przed wszystkich związanych z aktami stanu cywilnego, należy kontaktować się telefonicznie z Urzędem. Wyjątek stanowi uiszczanie opłat w kasie Urzędu.

Kasa Urzędu działa w sposób następujący. Strony przyjmowane są pojedynczo przez wejście główne do Urzędu Gminy (obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznej odległości), w godzinach 7.30-14.30. Obowiązuje zakaz wstępu do innych pomieszczeń Urzędu Gminy.

O wszystkich zmianach w organizacji pracy Urzędu Gminy będzie informował na bieżąco.

Numery telefonów do poszczególnych stanowisk:
- Sekretariat: Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy: 17 77 13 700
- Kancelaria Ogólna: 17 77 13 707
- Straż Gminna: 17 77 13 744
- Referat Podatków i Opłat: 17 77 13 702
- Urząd Stanu Cywilnego: 17 77 13 706
- Referat Organizacyjno-Prawny: 17 77 13 710
- Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami: 17 77 13 712
- Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego: 17 77 13 715
- Referat Budżetu i Finansów: 17 77 13 725
- Referat ds. Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych: 17 77 13 743