Zaprojektowanie i budowa RCK będzie kosztować prawie 74 mln zł. W poniedziałek w rzeszowskim ratuszu podpisano z firmą Budimex umowę na realizację tego przedsięwzięcia.
- Jest bardzo istotna dla miasta inwestycja, która realizowana będzie w centrum Rzeszowa. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Budimex i to z nią dziś podpisujemy umowę na zaprojektowanie i wykonanie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – mówił Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa podczas poniedziałkowej uroczystości, która odbyła się w rzeszowskim ratuszu.

Jest to ważny dla naszej firmy kontrakt. Jako Budimex chcemy uczestniczyć w budowaniu Rzeszowa – dodał Andrzej Schmalenberg, dyrektor oddziału firmy Budimex, który w imieniu firmy podpisał umowę.

Trzy etapy budowy

Realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj inwestycja - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich to przebudowa placu Dworcowego przy ul. Grottgera oraz przebudowa pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego.

Na placu przed dworcem kolejowym powstanie parking. W części podziemnej (-1) będzie parking dla samochodów osobowych (w tym zasilanych LPG).

W myśl koncepcji w części podziemnej będzie 110 miejsc postojowych w tym m.in. miejsca dla taksówek, miejsca krótkiego postoju Kiss&Ride oraz miejsca postoju długoterminowego (w tym minimum 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Z części podziemnej na poziom „zero” będzie można dostać się windą lub schodami.

Na poziomie „zero”, w sąsiedztwie instalacji elektrycznego ładowania autobusów, wybudowane zostaną przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, z przeszklonymi wiatami dla pasażerów, wyposażone w oświetlenia i instalację fotowoltaiczną. Na tym poziomie ustawione zostaną m.in. także stojaki dla rowerów i ławki. Wykonane zostaną także nasadzenia roślinności. Skwer z kapliczką Św. Katarzyny będzie odtworzony i dostosowany do nowopowstałej zabudowy.

Na pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego ustawione zostaną nowoczesne pięciomodułowe wiaty.


Drugi element inwestycji to zaprojektowanie i przebudowie układu komunikacyjnego w rejonie dworca. Na to zadanie złożą się m.in. rozbudowa ul. Grottgera, rozbudowa ul. Asnyka, przebudowa ul. Bardowskiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Grottgera, przebudowa chodników i oświetlenia.


Trzeci z elementów to przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przebudowę wnętrza budynku dworca, zmianę aranżacji wewnętrznej budynku, wymianę/budowę/remont/przebudowę wszystkich instalacji. Wybudowany zostanie także hol przejściowy na poziomie -1, który będzie łączył infrastrukturę kolejową (perony, tunel podziemny), przyszły parking podziemny oraz budynek dworca kolejowego.

Inwestycja możliwa dzięki porozumieniu z PKP

Za realizację dwóch pierwszych elementów Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego odpowiada miasto Rzeszów, za trzeci - przebudowę dworca - PKP S.A.

Wartość inwestycji to prawie 74 mln zł. Większość tej kwoty to dofinansowanie, które miastu udało się zdobyć z Unii Europejskiej.

W poniedziałek w Rzeszowie podpisana została umowa dotycząca budowy parkingu oraz przebudowy układu komunikacyjnego. W tym samym czasie w Warszawie podpisano umowę pomiędzy firmą Budimex a PKP S.A. dotyczącą przebudowy dworca.

- Zgodnie z unijną Strategią Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, kolej stanie się ważną osią nowoczesnego i inteligentnego systemu sieci transportowej. W te założenia wpisuje się modernizacja dworca kolejowego w Rzeszowie, który jest jednym z elementów centrum przesiadkowego integrującego różne środki transportu – mówi Christopher Todd, dyrektor ds. polityki regionalnej w Polsce, reprezentujący Komisję Europejską.

- Dzięki tej inwestycji kolej będzie mogła pełnić funkcję szkieletu w połączeniach pomiędzy aglomeracją rzeszowską i innymi miejscowościami regionu, Polski oraz całej Europy. Jest to kolejny krok do tego, aby transport publiczny stał się bardziej dostępny, funkcjonalny i przyjazny dla środowiska - podkreśla Todd.


Realizacja projektu ma potrwać do 2023 roku

Kontrakt pod nazwą "Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego" realizowany jest w ramach projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie".

Wartość podpisanego z firmą Budimex kontraktu to około 74 mln zł. Pierwotna kwota zarezerwowana w projekcie wynosiła 51 mln zł, jednak żadna firma nie przedstawiła oferty zbliżonej do założeń. Kwota dofinansowania z UE to 36,6 mln zł.

Przygotowania do projektu trwają od listopada 2016 roku. Realizacja całego projektu ma się zakończyć w 2023 roku. Pierwotna wartość wszystkich 3 etapów projektu to 215 288 849,99 PLN. Kwota dofinansowania 154 415 243,70 PLN. Wkład własny Miasta Rzeszowa: 60 873 606,29 PLN

Informację prasową przesłał Artur Gernand, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Rzeszowa.