10 lutego 2021 roku Tadeusz Ferenc na transmitowanej w mediach społecznościowych konferencji prasowej oficjalnie ogłosił swoją rezygnację z urzędu Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odchodząc, w nadchodzących wyborach poparł Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła. Oświadczenie to wygłosił w dniu swoich 81-szych urodzin.
Prezydent Ferenc podkreślał, że jest on gwarantem dalszego rozwoju miasta, dlatego w przyśpieszonych wyborach będzie popierać jego kandydaturę. Marcin Warchoł chwalił rozwój Rzeszowa pod kierownictwem Tadeusza Ferenca. Zapowiedział, iż uczyni go honorowym przewodniczącym swojego komitetu wyborczego oraz jeśli zostanie wybrany na prezydenta Rzeszowa, będzie z nim konsultował się w sprawach miasta.

Konferencja była transmitowana na zoom oraz na profilu Rzeszów - Stolica Innowacji. Wzięło w niej udział ponad 65 przedstawicieli mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Ferenc rezygnuje i dziękuje

Tadeusz Ferenc łamiącym głosem odczytał swoje oświadczenie, w którym podziękował swoim wyborcom, którzy pięciokrotnie obdarzyli go zaufaniem, wybierając na urząd Prezydenta Rzeszowa. Oświadczenie prezydenta Ferenca publikujemy w całości.

Szanowni Państwo
Ponad 18 lat temu z Państwa woli zostałem prezydentem Rzeszowa. Był to dla mnie wspaniały czas. To, co udało się zrobić, jak przez ten czas zmieniło się miasto to przede wszystkim Państwa zasługa. Bez Państwa zaangażowania, pomysłów i dbałości o miasto niewiele udałoby się nam osiągnąć. Zawsze powtarzałem i nadal będę to czynił, że Rzeszów jest bogaty - bogaty w mądrość jego mieszkańców.
Przyszedł moment, że podjąłem niełatwą decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji.
Szanowni Państwo.
Sprawowanie funkcji Prezydenta Miasta Rzeszowa było dla mnie olbrzymim zaszczytem i wielkim honorem. Za wszystko Państwu serdecznie dziękuję.
Dziękuję także moim współpracownikom, którzy przez te wszystkie lata pracowali na rzecz miasta. Jestem przekonany, że moim ukochanym miastem kierować będą ludzie mądrzy, uczciwi i otwarci na problemy mieszkańców.
Taką osobą jest Pan Minister Marcin Warchoł, który gwarantuje dalszy rozwój miasta.Warchoł obiecuje zachować "zwycięską drużynę"

Wiceminister Warchoł poinformował, że rezygnuje z krajowej polityki, występuje z Solidarnej Polski i będzie kandydował z bezpartyjnego, niezależnego komitetu wyborczego. Pogratulował Tadeuszowi Ferencowi i jego "zwycięskiej drużynie" sprawnego zarządzania miastem. Następnie przeczytał oświadczenie, w którym zapewnił, że jeśli wygra wybory, to nikt z ekipy Tadeusza Ferenca nie straci pracy.

Treść oświadczenia została przesłana do wiadomości mediów. Dane wrażliwe pana posła Marcina Warchoła zostały usunięte.

Ja niżej podpisany Marcin Warchoł, zam. w Rzeszowie przy ul. ******* legitymujący się dowodem osobistym seria ****** oświadczam, iż jako kandydat na Prezydenta Miasta Rzeszowa w wyborach uzupełniających w roku 2021, wspierany przez Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca, honorowego Przewodniczącego mojego Komitetu Wyborczego, w razie ewentualnej wygranej utrzymam w stanie dalszego zatrudnienia wszystkie osoby obecnie wykonujące pracę, pod jakimkolwiek tytułem prawnym w Urzędzie Miasta, służbach i spółkach miejskich.

Tadeusz Ferenc urząd prezydenta Rzeszowa sprawował od 10 listopada 2002 roku. Od 2018 roku, czyli od ostatnich wyborów samorządowych, była to jego piąta z rzędu kadencja. Teraz prezydent oświadczenie o swojej rezygnacji musi złożyć do rzeszowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Z chwilą wygaszenia mandatu Tadeuszowi Ferencowi, funkcje utracą jego trzej zastępcy, tj. Marek Ustrobiński, Stanisław Sienko i Andrzej Gutkowski.

Przedterminowe wybory na urząd Prezydenta Rzeszowa muszą się odbyć w terminie do 90 dni od ogłoszenia decyzji KBW. Do tego czasu miastem będzie kierował mianowany przez premiera komisarz.