Słocińska straż działa już ponad 100 lat. Przez lata strażacy mieli do dyspozycji salę w Osiedlowym Domu Kultury, oraz niewielką przybudówkę, która pełni obecnie funkcje garażu. Sala jednak została przejęta przez RDK, korzystanie z niej jest utrudnione dla strażaków, gdyż prowadzone są tam zajęcia z dziećmi i nie zawsze jest otwarta (np. w soboty). Wobec takich problemów Miasto Rzeszów podjęło decyzję o budowie nowej remizy oraz jednoczesnym budowie nowego ronda.
Ciasno i brak węzła sanitarnego

Z każdym rokiem OSP Słocina wzbogaca się o nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczo gaśniczy niezbędny do ratowania życia i mienia. W 2018 roku przy pomocy Prezydenta Miasta Rzeszowa udało się odnowić wolnostojący budynek przy ul. Padarewskiego 154, w którym garażuje lekki samochód, otrzymany dzięki poparciu mieszkańców z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Niewielki Garaż nie rozwiązał jednak ww. problemów, ponieważ cześć sprzętu przechowywana jest w prywatnych garażach strażaków. Ze względu na ciasnotę ciężko jest przygotować się do wyjazdu alarmowego, ponieważ już na tym etapie zaczynają się sytuacje stresowe. Strażacy w miejscu przygotowywania się do akcji nie mają dostępu do węzła sanitarnego. Jest to duży dyskomfort szczególnie po powrocie z akcji ratowniczo-gaśniczych. Trzeba zaznaczyć że w szeregach OSP jest 40 czynnie działających strażaków w tym 10 kobiet.

Nowa Remiza obok ronda przy parku na Słocinie

Miasto Rzeszów będzie starało się usprawnić ruch komunikacyjny na os. Słocina. Zostaną wybudowane nowe drogi dojazdowe będące przedłużeniem Krzyżanowskiego, oraz jak proponują radni nowe rondo przy parku na skrzyżowaniu Witolda z Padarewskiego.

Planowane inwestycje są odsunięte od ul. Padarewskiego dając miejsce dla budowy ronda i większego parkingu. Strażacy od 10 lat starają się o nową funkcjonalną remizę. Aktualnie wydane są niezbędne pozwolenia dla jej budowy ale brakuje środków, aby rozpocząć procedury przetargowe.

Nowa remiza będzie nowoczesna. W budynku zaprojektowano 4 garaże, salę szkoleniową, salę spotkań, izbę pamięci, biuro, kuchnię łazienkę, szatnie, pralnie, suszarnie. Projekt jest przemyślany i konsultowany z fachowcami z Państwowej Straży Pożarnej. Jest to budynek przystosowany do prowadzenia działań prewencyjnych, spotkań edukacyjnych, szkoleniowych, społecznych. Remiza wpisuje się w dzisiejsze potrzeby strażaków.

W przyszłym roku OSP Rzeszów – Słocina będzie obchodziła jubileusz 120-lecia, jest to doskonała okazja na uroczyste otwarcie nowej remizy.

O inwestycję zabiegają: Rada Osiedla Słocina, zarząd OSP Rzeszów- Słocina, oraz Radni Miasta Rzeszowa, którzy w zdecydowanej większości popierają budowę nowej Remizy na os. Słocina.