Rzeszów, wraz 3 miastami w Polsce, zakwalifikował się do konkursu o tytuł „Zielonej stolicy Europy 2023”. Na liście znalazło się łącznie 16 miast z Europy.
Nagroda przyznawana przez Komisję Europejską jest przydzielana miastu wyróżniającemu się ze względu na kryteria: wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska.

Wyłonione miasta zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów w dwunastu kategoriach, m.in. jakości wody, gospodarki ściekami, bilansu energetycznego miasta, transportu miejskiego, zarządzania przestrzenią publiczną, rozwoju zieleni, hałasu.

Na liście znalazło się łącznie 16 miast z naszego kontynentu, w tym 4 z Polski. Są to: Dublin (Irlandia), Longrono (Hiszpania), Cagliari (Włochy), Helsingborg (Szwecja), Tallin (Estonia), Zagreb (Chorowacja), Belgrad (Serbia), Sofia (Bułgaria), Skopje (Macedonia), Izmir, Gaziantep (Turcja), Rzeszów, Kraków, Warszawa, Gdańsk (Polska) i Kosice (Słowacja).