Takiej sesji Rady Miasta Rzeszów jeszcze nie miał. Odbędzie się ona bez udziału prezydenta oraz wiceprezydentów. Wśród tematów m.in. plan rozwoju zrównoważonego transportu publicznego.
We wtorek 23 lutego odbędzie jedyna jak dotąd w historii "taka" sesja Rady Miasta Rzeszowa. Zazwyczaj na posiedzeniach zjawiał się prezydent lub jego następcy. Tym razem jednak odbędzie się ona bez ich udziałów, z wiadomych oczywiście powodów. Więcej o tym przeczytacie państwo tutaj: Tadeusz Ferenc oficjalnie nie jest już prezydentem Rzeszowa oraz Wiceprezydenci Rzeszowa opuszczają stanowiska

Z informacji wynika, że ratusz mają reprezentować dyrektorzy poszczególnych wydziałów urzędu miasta. Podczas sesji będą oni referować działania swoich wydziałów oraz odpowiadać na ewentualne pytania padające ze strony radnych.

Jakie tematy ?

Tematów do dyskusji znalazło się łącznie aż 28. Wśród nich jest m.in. uchwała "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego".

- Celem głównym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie i gminach sąsiadujących, z którymi Gmina Miasto Rzeszów podpisała porozumienia w sprawie powierzenia organizacji transportu publicznego, jest zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju, czego głównym przejawem w miastach jest udział transportu publicznego w przewozach na poziomie 25-50% - czytamy w projekcie uchwały.

Z kolei celami uzupełniającymi są m.in. zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko - poprzez rozbudowę floty pojazdów zero emisyjnych, sukcesywną wymianę wyeksploatowanego taboru autobusowego oraz utrzymanie założonego udziału transportu publicznego w przewozach miejskich.

Drugim tematem będzie sprawa planu zagospodarowania okolic dworca PKP. Dokument będzie w precyzyjny sposób określał rozwój terenów w ścisłym centrum miasta, jak np. układ komunikacyjny czy zabudowę. Dokładny wykaz tematów znajdziecie państwo tutaj: Porządek Obrad bieżącej sesji