Terytorialsi z Niżańskiego Batalionu Lekkiej Piechoty w ubiegłą sobotę ćwiczyli na poligonie w Nowej Dębie z czołgistami z Żurawicy. W ramach wspólnego szkolenia żołnierze Niska mieli za zadanie prowadzić ubezpieczenie rejonu działania 1 Batalionu Czołgów z Żurawicy.
Wspólne ćwiczenie żołnierzy z 32 Batalionu Lekkiej piechoty z Niska wraz z żołnierzami 1 Batalionu Czołgów z Żurawicy rozpoczęło się wcześnie rano w sobotę 20 lutego, a zakończyło późnym wieczorem. W tym czasie wydzielony pododdział żołnierzy z 3 Podkarpackiej Brygady OT współdziałał z „pancerniakami” udzielając im wsparcia podczas działań taktycznych. Głównym zadaniem terytorialsów z Niska było ubezpieczenie rejonu wyjściowego batalionu czołgów oraz ubezpieczenie przeprawy przez most towarzyszący. Wykonywane zadania taktyczne odbywały się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. Wykonano też rekonesans, który będzie przepustką do kolejnych wspólnych ćwiczeń.

- Współdziałanie z żołnierzami 3 PBOT na poligonie w Nowej Dębie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ćwiczącymi wojskami oraz przygotowaniem do wzajemnego wspierania się w rejonach odpowiedzialności służbowej w czasie kryzysu i działań bojowych. Należy podkreślić, że głównym zadaniem WOT w czasie wojny jest udzielenie wsparcia wojskom operacyjnym. Deklarujemy swoją gotowość do współpracy i dalszych szkoleń z terytorialsami – powiedział po ćwiczeniu ppłk Rafał Kluz – dowódca 1 Batalionu Czołgów z Żurawicy.

To już kolejny test wiedzy i umiejętności taktycznych podkarpackich terytorialsów. Po czterech latach szkolenia żołnierze z Podkarpacia po raz kolejny sprawdzili się we wspólnym praktycznym ćwiczeniu z jednostkami wojsk operacyjnych. W ubiegłym roku w czerwcu na poligonie w Nowej Dębie wydzielony pododdział żołnierzy z Rzeszowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty współdziałał z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Zakres zadań obejmował wiedzę i umiejętności, nabyte przez żołnierzy OT w czasie trzyletniego cyklu szkolenia.