- Wierzę, iż współpraca w tym wyjątkowym okresie będzie przebiegała spokojnie, bez żadnych rewolucji - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Marek Bajdak. Wojewoda Ewa Leniart zaprezentowała nowego komisarza wyborczego dla Rzeszowa.
Na ten moment czekało wielu ludzi nie tylko z Rzeszowa, ale także w całej w Polsce. W czwartek przed południem premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody Ewy Leniart, powołał na stanowisko komisarza wyborczego w Rzeszowie Marka Bajdaka, zaś po południu odbyła się jego oficjalna prezentacja, i akt wręczenia nominacji na to stanowisko.

- Funkcję komisarza Pan Marek Bajdak będzie pełnił do przeprowadzenia wyborów na wakujący urząd prezydenta Rzeszowa. Bardzo chciałam panu Markowi podziękować za to, że podjął to wyzwanie jak również bardzo jestem wdzięczna przewodniczącemu rady oraz sekretarzowi miasta Rzeszowa za to pojawili się na dzisiejszej konferencji- od takich słów konferencję prasową rozpoczęła wojewoda, Ewa Leniart, która wręczyła tymczasowemu prezydentowi stosowne dokumenty.

Zaznaczyła również, że głęboko wierzy w to, że Marek Bajdak jest osobą kompetentną i właściwą na to stanowisko, która doprowadzi do przyspieszonych wyborów prezydenckich.

Bajdak: Nie przewiduję żadnych większych rewolucji

Tymczasowy prezydent Bajdak zapowiedział na konferencji, że nie planuje żadnych rewolucji w nadchodzącym czasie.

- Czuję ciężar zaufania, jakim mnie obdarzono i zamierzam swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej dla dobra miasta- od takich słów rozpoczął swoją kadencję prezydent i dodał- Pragnę zadeklarować pełną otwartość i dobrą wolę z mojej strony do współpracy ze wszystkimi środowiskami zarówno radnymi jak i mieszkańcami.

Zapewnił, że przez okres swoich tymczasowych rządów nie będzie podejmował żadnych działań na kilka lat. Zaznaczył, jednak że wszystkie pilne sprawy, wymagające interwencji będą przez niego otaczane szczególną uwagą. Zaznaczył, że liczy na dobrą współpracę z pracownikami Urzędu Miasta oraz Radnymi.

Koniec pewnej epoki dla Rzeszowa

Następnie głos zabrał przewodniczący Andrzej Dec, który zaznaczał, że nadchodzące wybory to przełomowy moment w historii miasta Rzeszowa i duże wyzwanie.

- Odejście pana prezydenta Ferenca to koniec pewnej epoki. Jednak życie musi toczyć się dalej. Mogę wyciągać wniosek, że ten przejściowy okres będzie naszymi wspólnymi siłami przeprowadzony spokojnie oraz stabilnie i doprowadzi do wyborów w terminie oczekiwanym przez mieszkańców Rzeszowa- powiedział przewodniczący.

Przewodniczący zapewnił również że dołoży wszelkich starań, żeby współpraca z nowym prezydentem była owocna i przebiegała w przyjaznej atmosferze.

Później głos zabrał również sekretarz Urzędu Rady Miasta.

- Słowa pani wojewody oraz zapewnienia pana prezydenta są gwarantem, że w najbliższym czasie Rzeszów jest w dobrych rękach i że mieszkańcy nie odczują tak bardzo toczącej się kampanii wyborczej. chcę zadeklarować, że Urząd Rady Miasta oraz pracownicy dołożą wszelkich starań by współpraca z panem prezydentem była owocna i spełniała oczekiwania mieszkańców zapewnił.

Kiedy wybory?

Zgodnie z przepisami prawnymi wybory powinny odbyć się w okresie 90 dni od ustąpienia dotychczasowego prezydenta miasta ze stołka (od dnia 10 lutego).

- Szczegółowy kalendarz wyborczy zostanie przedstawiony w niedługim terminie- zapowiadała wojewoda.

W praktyce jednak, wybory mogą być przekładane aż do kolejnych wyborów samorządowych w 2023 r., między innymi z powodu szalejącej pandemii. Na dzisiejszy dzień nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie kiedy te wybory będą mogły się odbyć. Wojewoda zapewniła, że wszyscy będą dążyć do tego, żeby te wybory się odbyły w czasie regulowanym przez prawo, ale na dziś nie można sondować czy faktycznie tak się stanie.