Od poniedziałku 1 marca rusza nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych i przedszkolach w Rzeszowie na rok szkolny 2021/22.
W nadchodzącym naborze do przedszkoli rodzic może wskazać maksymalnie trzy placówki, zaczynając od tych najbardziej preferowanych. Z kolei w przypadku rekrutacji do klas pierwszych rodzice mogą wybrać maksymalnie dwie szkoły, trzecia zaś jest wskazywana automatycznie przez miasto, w zależności od miejsca zamieszkania.

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów (nie dotyczy dzieci zgłaszanych do szkół obwodowych).

W tegorocznej rekrutacji uwzględniona zostanie jedna nowo tworzona placówka – Przedszkole Publiczne Nr 46 przy ulicy Iwonickiej 54. Nabór do niego przeprowadzi Przedszkole Publiczne Nr 33 przy ulicy Błogosławionej Karoliny 19.

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku będzie aktywna od 1 marca od godziny 9.00 po adresem:
- dla przedszkoli: Aktualności
dla szkół podstawowych: Aktualności

Na ww. stronach – oprócz „przycisku” umożliwiającego wygenerowanie wniosku – będą dostępne: oferta poszczególnych przedszkoli/szkół, szczegółowe terminy i kryteria rekrutacji, wzory dokumentów, obwody szkolne, instrukcje oraz aktualności dotyczące naboru.

Informacje dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół znaleźć można również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Edukacja” oraz na profilu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa w serwisie społecznościowym Facebook: Edukacja w Rzeszowie