Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej powstał mobilny system do analizy i monitoringu gazowych i pyłowych zanieczyszczeń.
Specjalistyczny mobilny system do analizy i monitoringu gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza SOWA pozwala na pomiar stężenia pyłów zawieszonych (PM 2.5, PM10) oraz szkodliwych gazów – tlenków azotu (NO oraz NO2), tlenku węgla CO, lotnych związków organicznych LZO i ditlenku siarki SO2, które są wynikiem m.in. emisji spalin z pojazdów samochodowych, przemysłu oraz tzw. źródeł niskiej emisji. Oprócz tego zakupu Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej zyskało również stację meteorologiczną Davis Vantage Pro2 plus, która umożliwia bezprzewodowy odczyt pomiarów promieniowania słonecznego UV, temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz prędkości i kierunku wiatru.

W wyniku dokonanych inwestycji planowane jest uruchomienie stacji kontroli jakości powietrza dla kampusu Politechniki Rzeszowskiej, dzięki czemu możliwy będzie stały monitoring ilości zanieczyszczeń w powietrzu i odniesienie pomiarów stężeń cząstek stałych PM 2.5 i PM10 do Polskiego Indeksu Jakości Powietrza.

W Laboratorium Ekologii Motoryzacyjnej prowadzone są badania wskaźników ekologicznych silników spalinowych pojazdów samochodowych. Pomiary stanowiskowe wykonywane są na hamowni podwoziowej zabudowanej w komorze klimatycznej, która umożliwia pomiary emisji dwutlenku węgla CO2, tlenku węgla CO, węglowodorów HC i tlenków azotu NOx w warunkach testów jezdnych i w różnych temperaturach otoczenia w zakresie od -20°C do +30°C. Prowadzone są także badania układów i podzespołów związanych z oczyszczaniem
spalin silnikowych, do których należą reaktory katalityczne, filtry cząstek stałych oraz czujników rejestrujących parametry spalin. Ponadto w laboratorium realizowane są badania w zakresie analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w atmosferze oraz opadu pyłu z uwzględnieniem ilości i rodzaju emitorów, rzeźby terenu, kierunku wiatru, stanu równowagi atmosfery itp.