Policjanci zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchu w Makowisku. Pocisk przeciwpancerny znajdował się w rowie melioracyjnym. Zauważył go mężczyzna idący drogą. Policyjny pirotechnik przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechniczne, a dyżurny zawiadomił saperów z Rzeszowa.
Wczoraj w Makowisku, policjanci zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchu. Mężczyzna idący drogą zauważył leżący w rowie melioracyjnym skorodowany pocisk. Znalazca niebezpiecznego przedmiotu, natychmiast powiadomił policję. Dyżurny jarosławskiej komendy skierował na miejsce policyjnego pirotechnika. Po rozpoznaniu minersko-pirotechnicznym miejsce to zabezpieczali funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej komendy. Z ustaleń wynikało, że ujawniony niewybuch to pocisk przeciwpancerny, prawdopodobnie odkryty podczas wcześniejszych prac melioracyjnych.

Wezwani na miejsce saperzy z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie sprawdzili teren i usunęli niewybuch.

Przypominamy, że odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać czy też próbować przenosić. Pomimo że są skorodowane i na pozór niegroźne, w rzeczywistości mogą być nadal niebezpieczne. W przypadku odnalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy natychmiast poinformować o tym operatora telefonu alarmowego 112. Miejsce ujawnienia zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, oddalić się na bezpieczną odległość i czekać na przyjazd służb- powiedzieli policjanci.