Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił, że 29 marca 2021 r. od 11:00 do 12:00 zorganizowane zostanie bezpłatne webinarium dla tych, którzy stracili pracę w czasie epidemii Koronawirusa.
Tematem szkolenia będzie ,,Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia, które utraciły pracę w wyniku COVID”. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu.

Bezpłatne webinarium o funduszach europejskich - kto i jak może skorzystać?

Jest ono skierowane głównie do osób, które utraciły pracę w wyniku szerzenia się pandemii i rozważają założenie własnej działalności gospodarczej. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że zainteresowani dotacjami z tego tytułu muszą być poniżej 30 roku życia. Konieczne jest również przesłanie zgłoszenia na adres lpi.przemysl@podkarpackie.pl. Natomiast samo webinarium będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ClickMeeting.