Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ogłosiła rozpoczęcie zgłoszeń do tegorocznej już szóstej edycji ,,Podkarpackiej Kroniki Filmowej".
Konkurs ma na celu wspieranie produkcji filmowych w naszym województwie. Działa on na zasadzie dofinansowań do tworzenia dzieł ekranowych. Tegoroczna pula środków wynosi 80 000 złotych i pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Założenia i termin zgłoszeń do podkarpackiego konkursu filmowego 2021


Konkurs ma za zadanie wspierać twórczość oraz zapisanie w historii kultury i charakterystyki naszego regionu. W tym celu budżet województwa podkarpackiego uwzględnia pomoc w tworzeniu dzieł kulturalnych i zapisu historycznego. Poszczególne projekty mogą otrzymać nawet do 20 000 złotych dofinansowania.
Twórcy mogą przesyłać swoje zgłoszenia od daty ogłoszenia konkursu, czyli od 24 marca bieżącego roku, aż do 26 kwietnia 2021 r. Na stronie konkursowej znajdują się szczegóły dotyczące procedury składania wniosków oraz niezbędne do zgłoszenia dokumenty, tj. regulamin, wniosek, specyfikacja wkładu własnego, a także wskazówki jak sporządzić umowę scenariuszową, która jest dokumentem pomocniczym. Dotyczy ona tych podmiotów, które wnoszą do projektu wkład rzeczowy.
Strona dotycząca Podkarpackiej Kroniki Filmowej

Wymagana forma i zakres tematyczny materiałów konkursowych


Prace biorące udział w konkursie powinny mieć formę krótkometrażowych dokumentów, animacji i realizacji fabularnych. Powstałe w wyniku konkursu dzieła powinny utrwalać miejsca, wydarzenia oraz ludzi związanych z tym regionem. Mogą również ukazywać reprezentantów środowisk twórczych i naukowych, sportowców oraz inne osoby związane z obszarem Podkarpacia. Tematyka prac obejmuje także grupy społeczne i ich wkład w budowanie wizerunku regionu. W ten sposób projekt niejako wspomaga tworzenie dziedzictwa kulturowego i społecznego w województwie.
Możliwy jest też zainspirowanie się dotychczasową twórczością dzięki dostępowi do bazy produkcji filmowych, które powstały w ramach projektu ,,Podkarpacka Kronika Filmowa" od jego początków w 2016 roku. Oczywiście Podkarpacka Komisja Filmowa daje możliwość konsultowania swoich prac w trakcie trwania konkursu. Informacji w sprawie konkursu udziela Karolina Woźniak, k.wozniak@podkarpackiefilm.pl, tel. 721 288 014.
Baza produkcji