W ubiegłym tygodniu został opublikowany ranking polskich uczelni 2020 w sprawie perspektyw. W zestawieniu tym zostały ujęte wszystkie szkoły wyższe w Rzeszowie. Niespodziewanie Uniwersytet Rzeszowski wyprzedził w nim Politechnikę Rzeszowską. Z kolei w Rankingu Uczelni Niepublicznych na 40. miejscu znalazła się Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Rektor tej ostatniej uczelni wydał takie oto oświadczenie.
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa od 2007 roku konsekwentnie nie bierze udziału w Rankingu Uczelni Wyższych miesięcznika „Perspektywy”. Uczelnia od wielu lat zgłasza zastrzeżenia do metodologii i źródeł danych branych pod uwagę w zestawieniu. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że porównywanie głęboko zróżnicowanych Uczelni jest nieobiektywne. W naszej opinii Ranking Perspektyw preferuje m.in. silne jednostki z dużych ośrodków akademickich, a przyjęte kryteria są nieobiektywne dla uczelni z mniejszych ośrodków takich jak np. Rzeszów.

Wyraźne zastrzeżenia budzi np. kategoria dotycząca umiędzynarodowienia uczelni, preferencji pracodawców (1800 polskich przedsiębiorstw bez sektora administracji publicznej, służb mundurowych, sądów, prokuratur, kancelarii adwokackich), patentów polskich i zagranicznych, udziału w wybranych rankingach światowych oraz publikacji zarejestrowanych tylko w jednej międzynarodowej bazie danych.

WSPiA od lat stoi na stanowisku, że najbardziej obiektywne jest porównywanie kierunków studiów. Czyni to Rzeczpospolita, klasyfikując kierunek „prawo”. W tym przypadku WSPiA nie zgłasza zastrzeżeń i co roku jest uwzględniana w zestawieniu.

W tym roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa nie zmieniła zdania i konsekwentnie nie przystąpiła do kolejne edycji Rankingu Perspektyw. Nie odpowiedziała na prośbę o wypełnienie przygotowanej przez Perspektywy „Ankiety Rankingowej”. Ku naszemu zdumieniu w piątek 17 lipca 2020 r. WSPiA pojawiła się w zestawieniu redakcji „Perspektyw”, choć jak piszą autorzy „Ranking uwzględnia tylko uczelnie z uprawnieniami co najmniej magisterskimi, które odesłały ankietę rankingową”. Brak danych spowodował, że w kilku kategoriach WSPiA nie otrzymała punktów, co w istotny sposób wpłynęło na jej pozycję.

W związku z tym, że WSPiA została oceniona nieobiektywnie, nieadekwatnie do stanu faktycznego i wbrew jej woli, w dniu publikacji Rankingu wystosowaliśmy do Prezesa Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, prośbę o usunięcie naszej Uczelni z tegorocznego zestawienia.