Do końca marca br. p.o. Rzeszowa Marek Bajdak złoży wniosek wojewody o poszerzenie granic. Miasto stara się o przyłączenie do siebie Racławówki, Kielanówki oraz Malawy.
Dzisiejsza uchwała jest pokłosiem rozpoczętej pod koniec ub. roku kolejnej już próby poszerzenia granic miasta. Wtedy radni Rzeszowa wyrazili wolę przyłączenia trzech kolejnych sołectw: Kielanówki, Racławówki Doły oraz Malawy.

Kolejnym krokiem były konsultacje społeczne. Zdecydowana większość mieszkańców wyraziła zgodę na poszerzenie granic. W wyniku tego klub radnych PO złożył projekt uchwały ws. wyrażenia opinii. Więcej o tym przeczytacie Państwo tutaj: Rzeszów. Radni wyrażą zgodę na poszerzenie granic miasta?

Rada Miasta daje zgodę

Zatem klub radnych na dzisiejszym posiedzeniu głosował nad proponowaną uchwałą. Zaskoczenia raczej nie było. W głosowaniu wzięło udział łącznie 19 radnych, z czego tylko czterech było przeciwko.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku przez p.o. Marka Bajdaka do wojewody. Ewa Leniart będzie miała 30 dni na wystąpienie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem dotyczącym zmian terytorialnych. Jeśli resort da zielone światło, Rzeszów od 2022 roku poszerzy się o trzy kolejne sołectwa.

Jeśli tak plan by rzeczywiście się powiódł, stolica Podkarpacia zyskałaby nie tylko nowe tereny pod inwestycje, ale także liczba mieszkańców zwiększyłaby się do ponad 200 tys.