Funkcjonariusze KAS z Medyki udaremnili przemyt 5 młodych kociąt. Zwierzęta ukryte w ścianie busa przewoził obywatel Ukrainy.
Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski bus na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podczas rewizji przestrzeni bagażowej, wykryli skrytkę w ścianie oddzielającej przestrzeń pasażerską od bagażowej. W skrytce ukrytych było 5 młodych, około 2-miesięcznych kotów Scottish Fold. Zwierzęta przewoził bez wymaganych dokumentów 43- letni obywatel Ukrainy. Decyzją powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta zostały zawrócone na terytorium Ukrainy.