W poniedziałek 12 kwietnia br. na parkingu przed Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi im. Szafera przy ul. Skrajnej w Rzeszowie, odbędzie się spotkanie przedstawicieli Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców z użytkownikami działek, którzy utracą swoje działki w związku z budową publicznej drogi gminnej 46KZ od ul. Lubelskiej do 45KZ.
Spotkanie zostało zwołane przez jednostkę nadrzędną – Zarząd Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców, ponieważ jednostka podległa – Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Szafera, miał nie sporządzić wykazu działkowców bezpośrednio zainteresowanych sprawą wywłaszczeń. Zarząd ROD z kolei powołuje się na bezczynność inwestora tj. Urzędu Miasta Rzeszowa, która miała trwać od 06.12.2019 do lutego 2021.

W lutym 2021 r. sprawa wyszła na światło dzienne, gdy przedstawiciele firmy, wybranej do realizacji tej inwestycji drogowej, próbowali dokonać wycinki drzew rosnących na działkach, bez przygotowanych uprzednio operatów szacunkowych poszczególnych działek.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg oraz Biura Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Rzeszowa. BGM nadal zbiera dane osób, których działki mają zostać zajęte pod budowę drogi publicznej. Dane te zbierane są w celu rozpoczęcia inwentaryzacji składników majątku działkowców przez rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez Urząd Miasta Rzeszowa. Termin wykonania operatów szacunkowych ustalono na 20 kwietnia 2021 r.