Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w marcu coroczną waloryzację emerytur i rent. Świadczenia wrosły o 4,24 proc. Wskaźnik waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W tym roku wyniósł on 104,24 procent i właśnie o ten procent pomnożone zostały świadczenia z lutego.
Żeby ZUS zwaloryzował nasze świadczenie, nie musimy składać żadnego wniosku, gdyż waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

W kwietniu tego roku przeprowadzona zostanie po raz drugi akcja przyznania i wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – tzw. „13-tki”. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w roku 2021 wynosi 1250,88 zł brutto – a otrzyma je na Podkarpaciu 435 tys. osób.

Analogicznie jak w roku ubiegłym decyzje waloryzacyjne będą wysyłane razem z decyzjami o przyznaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego w jednej kopercie.

Rozpoczęcie wysyłki połączonych decyzji planowane jest w połowie kwietnia.