Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Litewskiej otrzyma dofinansowanie w wysokości kilku milionów złotych. Są to środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przekazanie środków na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy


Informacja o tym przedsięwzięciu została przekazana podczas spotkania przed budynkiem przy ul. Litewskiej. Tam ma powstać ŚDS. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Rzeszowie. Obecny na nim był m.in. Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa. Zjawili się też:

  • minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg,

  • wojewoda podkarpacki Ewa Leniart,

  • dyrektor MOPS w Rzeszowie Irena Marszałek-Czekierda,

  • wójt gminy Trzebownisko.

Podczas spotkania przekazano symboliczny czek w wysokości 2,7 mln złotych na budowę ŚDS. Otrzymał go Marek Bajdak z rąk wojewody Ewy Leniart.

Środowiskowy Dom Samopomocy - dla kogo będzie przeznaczony?


Jak podkreśla minister Maląg, przebywać w nim będą osoby z tzw. chorobami otępiennymi, np. chorzy na Alzheimera. Natomiast Ewa Leniart przedstawiła dotychczasowe statystyki oraz zapowiedziała powstanie kolejnych tego typu placówek:

,,Środowiskowych Domów Samopomocy jest na Podkarpaciu aż 70. Gminy prowadzą 59 takich placówek, a powiaty 11. Dzięki dotacji z ministerstwa powstaną w regionie kolejne dwa – w Rzeszowie i Trzebownisku."

Co zaoferuje nowy budynek ŚDS?


Nowo powstająca placówka będzie oferować 25 miejsc dla chorych na różne  postaci  otępienia, w tym szczególnie dla chorych na Alzheimera. Monika Konopka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa opisała warunki techniczne placówki:

,,Palcówka będzie zapewniała profesjonalną opiekę oraz terapię przez 8 godzin dziennie. Program zajęć terapeutycznych będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb wszystkich podopiecznych i będzie obejmował między innymi zajęcia w zakresie stymulacji funkcji językowych, pobudzające zmysły, usprawniające funkcje poznawcze a także treningi samodzielności. Wszystko po to, aby jak najdłużej zapewnić osobom chorym sprawność fizyczną oraz intelektualną. Ośmiogodzinny pobyt w ośrodku będzie wsparciem dla podopiecznych i opiekunów oraz połączeniem profesjonalnej opieki w placówce z przebywaniem w rodzinnym środowisku."

Aktualny Etap Budowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie


Obecnie Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na wykonanie prac. Wpłynęło już kilka zgłoszeń. Aktualnie są one analizowane. Planowany zakres robót obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Litewskiej oraz wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w niezbędny sprzęt. Zycięsca przetargu zobowiązany będzie m.in. do:

  • przebudowy i budowa wewnętrznych instalacji,

  • budowy przyłączy wodociągowych,

  • rozbiórki części budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  • zagospodarowania terenów wokół ŚDS.

Projekt przewiduje także stworzenie zewnętrznej siłowni i utworzenie miejsc postojowych. Dodatkowo tereny wokół ŚDS zostaną wyposażone w oświetlenie, ogrodzenie i liczne alejki spacerowe.