Miasto tętniące życiem to jeden z głównych celów programowych Ewy Leniart ubiegającej się o funkcję prezydenta Rzeszowa. Kandydatka na urząd prezydenta przedstawiła dziś propozycję dofinansowania małych inicjatyw kulturalnych.
- Dwanaście weekendów pełnych kultury to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, ale także nowa forma wsparcia lokalnej działalności artystycznej. Chcę na nowo tchnąć życie w ulice Rzeszowa i sprawić, by zagościły na nich małe formy kulturalne, takie jak teatry uliczne, pokazy tańca, koncerty, inscenizacje historyczne czy innego rodzaju performance, które dotąd nie mogły liczyć na uznanie włodarzy miasta - powiedziała Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.

Wśród potencjalnych lokalizacji plenerowych wydarzeń - poza rynkiem i jego okolicami - kandydatka na prezydenta Rzeszowa wymieniła m.in. deptak przy ul. 3 Maja, teren wokół fosy zamkowej czy fontannę multimedialną.

- Zamierzam także podjąć działania na rzecz podniesienia rangi dużych, masowych imprez kulturalnych organizowanych w stolicy Podkarpacia. Obowiązkiem samorządu miejskiego jest zapewnienie na ten cel odpowiednich środków finansowych - dodała Leniart.