14 maja 2021 roku została podpisana deklaracja dotycząca wspólnych działań na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego. Starania Uniwersytetu Rzeszowskiego i Samorządu Województwa Podkarpackiego mające na celu budowę placówki będą wspierać ministrowie edukacji i nauki oraz zdrowia.

Z warszawy do Rzeszowa - Niedzielski na podpisaniu deklaracji o powstanie KSUR

Deklaracja została podpisana w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje podpisy pod deklaracją złożyli Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecny też był sam Adam Niedzielski - Minister Zdrowia.

Wszyscy ministrowie zjawili się w Rzeszowie w odpowiedzi na wspólne zaproszenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa do podpisania deklaracji inicjującej powstanie szpitala uniwersyteckiego.
Wiuzalizacja Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego
Wiuzalizacja Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego


Znacząca inwestycja dla miasta i całego województwa

Goście obecni dzisiaj w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego zgodnie przyznawali, że jest duży krok w stronę rozwoju medycyny na Podkarpaciu. Mówiła o tym m.in. Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki:

- Powstanie szpitala uniwersyteckiego ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bazy naukowo-dydaktycznej i zwiększenia dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców. Nauka, wykształcone kadry, wysoki poziom leczenia są gwarancją bezpieczeństwa pacjentów. To ważny dzień dla naszego regionu. Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz utworzenia szpitala uniwersyteckiego jest istotnym krokiem w historii podkarpackiej ochrony zdrowia i szansą na zbudowanie pozycji Rzeszowa jako liczącego się ośrodka badawczego - mówiła Ewa Leniart.

Zgodził się z nią również Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Złożył on także podziękowania dla rektora. Marszałek uważa bowiem, że województwo Podkarpackie musi nadążyć z rozwojem za pozostałymi częściami kraju. Powiedział:

- Szpital uniwersytecki to dla nas jeden z głównych priorytetów. Jesteśmy jedynym województwem, w którym nie ma takiej placówki. Zależy nam aby nasi studenci mieli jak najlepszą i profesjonalną bazę do praktyk. Złożyliśmy projekt w Krajowym Planie Odbudowy. Naszym zdaniem ta inwestycja wpisuje się idealnie w jego ramy. Razem z panią wojewodą Ewą Leniart chciałbym wyrazić wdzięczność panom ministrom za poparcie dla naszych starań oraz panu rektorowi za dotychczasową współpracę. Myślę, że dzisiejszy dzień jest tym początkiem, od kiedy realnie możemy mówić o Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego - mówiła Marszałek Ortyl.

Ich wspólne wypowiedzi na koniec podsumował prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był on jednym z głównych inicjatorów całego przedsięwzięcia. Dlatego nie ukrywał swojego zadowolenia z faktu, że w końcu udało się sfinalizować te starania. Podziękował wszystkim zaangażowanym w ten projekt słowami:

- Konieczność budowy szpitala uniwersyteckiego wydaje się bardziej, niż oczywista. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu nas wszystkich, dla których rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszowa i całego Podkarpacia jest niezwykle ważną ideą zrealizujemy ten potrzebny projekt. Dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz zaangażowanych ekspertów z szeroko pojętych środowisk medycznych stworzymy szpital, który nie tylko otworzy nowy rozdział w życiu Uniwersytetu Rzeszowskiego ale będzie budował pozycję naukową Podkarpacia i służył mieszkańcom naszego pięknego regionu - mówił prof. Czopek.

Podpisanie deklaracji-zwieńczenie 5-letnich prac i negocjacji

Podpisany dokument to kontynuacja działań podjętych 14 listopada 2016 r. Powstał on w ramach ówczesnego porozumienia stron na rzecz rozwoju kształcenia i rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie Podkarpackim. Natomiast sama budowa szpitala uniwersyteckiego jest jednym z priorytetów regionu zawartym w „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. Ustalenia te zostały przyjętej we wrześniu 2020 r.

Dokładne warunki powstania szpitala opisuje m.in. dr Maciej Ulita, Dyrektor Biura Rektora rzecznik prasowy Uniwersytet Rzeszowski:

- Podjęta inicjatywa zakłada powstanie szpitala uniwersyteckiego na bazie istniejącego już szpitala wojewódzkiego z uwzględnieniem jego rozbudowy o nowoczesny kampus medyczny na terenie gminy Świlcza. Inicjatywa ta potrzebuje jednak odpowiedniego wsparcia i finansowania, dlatego stosowna projekt została zgłoszony przez Województwo Podkarpackie do Krajowego Planu Odbudowy jako potencjalnego źródła środków na inwestycje - mówił Maciej Ulita.

Podpisana dzisiaj deklaracja precyzuje również role stron w staraniach o powstanie szpitala uniwersyteckiego

W zakresie intencji stron:
 • dążenie stron do utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego na bazie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie oraz jego restrukturyzacji i rozbudowy w planowanym kampusie uniwersyteckim na terenie Gminy Świlcza oraz aktywny udział i współpracę w tym zakresie

W zakresie określenia roli Szpitala Uniwersyteckiego:
 • postanowienie, że utworzenie Szpitala Uniwersyteckiego nastąpi w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Województwa Podkarpackiego oraz potencjał kadrowy Uniwersytetu Rzeszowskiego z wykorzystaniem bazy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a dalszy rozwój Szpitala Uniwersyteckiego będzie stanowił uzupełnienie aktualnej bazy szpitalnej w regionie

 • wsparcie ze strony zarówno Województwa, jak i Uniwersytetu rozwoju przejmowanego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w szczególności jako ośrodka onkologicznego

 • zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki kształcenia studentów kierunków medycznych na najwyższym poziomie w zakresie profili kształcenia oraz formy studiów przy zagwarantowaniu najwyższych kompetencji kadr medycznych

 • współdziałanie kadry Uniwersytetu Rzeszowskiego w podnoszeniu jakości ochrony zdrowia mieszkańców regionu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych na wysokim poziomie, co przełoży się na zmniejszenie migracji pacjentów do innych województw, w tym w szczególności pacjentów onkologicznych

 • zapewnienie przez Szpital Uniwersytecki rozwoju nowoczesnych technik i technologii medycznych, które przyczynią się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez dostęp do wysokospecjalistycznych procedur, co pozwoli na skrócenie okresu rekonwalescencji pacjentów

 • wsparcie przez Województwo Podkarpackie rozwoju badań naukowych i medycznych prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki

Po stronie Województwa Podkarpackiego:
 • podtrzymanie woli wyrażonej w Uchwale Nr XLVI/766/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekazania Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu i utworzenia na jego bazie Szpitala Uniwersyteckiego

 • dalsze utrzymanie poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego zaciągniętego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 r.

 • pomoc w dokończeniu wszystkich rozpoczętych do tej pory inwestycji we wszystkich lokalizacjach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina

 • zgodę na dalsze wykorzystywanie pozostałej bazy podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podkarpackiego na cele dydaktyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego

W zakresie formalno-prawnym:
 • możliwość przeprowadzenia przez Uniwersytet Rzeszowski własnego pełnego audytu prawnego i finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przed przejęciem, z którego wynikami strony zapoznają się i będą one podstawą do dalszych ustaleń szczególnie w zakresie zobowiązań wymagalnych jednostki

 • powołanie Zespołu roboczego, którego zadaniem będzie przygotowanie do 31 grudnia 2021 r. ostatecznej koncepcji oraz procesu przejęcia, optymalnej reorganizacji oraz dalszego rozwoju Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie jako Szpitala Uniwersyteckiego; skład Zespołu roboczego obejmowałby
 • przedstawicieli Marszałka Województwa, Wojewody Podkarpackiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego ściśle współpracujących z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
 • uzależnienie formy przekazania szpitala Uniwersytetowi Rzeszowskiemu od wyników analiz prawnych przeprowadzonych przez strony i ostatecznie jej wypracowanie przez Zespół roboczy

 • zapewnienie, że wszelkie kluczowe decyzje podejmowane do momentu przejęcia przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w zakresie inwestycji i zmian struktury będą przedstawiane do informacji Rektorowi Uniwersytetu RzeszowskiegoNikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. rzeszow112.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.