W środy, 9 i 23 czerwca, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, Straż Miejska w Rzeszowie będzie znakowała rowery mieszkańców zameldowanych na stałe w Rzeszowie.
Znakowanie będzie się odbywać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Targowej 1. Znakowane będą tylko sprawne rowery, których właściciel jest pełnoletni.

Celem akcji jest ograniczenie ryzyka kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery, a tym samym zwiększenie możliwości odzyskania skradzionego mienia.

Znakowanie polega na naniesieniu na ramę roweru numeru identyfikacyjnego. Jest to wykonywane za pomocą mikroudarowego urządzenia, które powodując zmiany w strukturze metalu umożliwia odczyt numeru nawet po powierzchownym zatarciu znaków.

Znakowane będą tylko sprawne rowery, których właściciel:
  • jest pełnoletni (niepełnoletnich zapraszamy z prawnymi opiekunami),

  • jest zameldowany na stałe w Rzeszowie, posiadający przy sobie dowód osobisty,

  • okaże dowód zakupu roweru (jeśli posiada) i złoży pisemnie oświadczenie, że jest właścicielem roweru,

  • potwierdzi, że zapoznał się z regulaminem znakowania (do wglądu) i wyraża zgodę na oznakowanie roweru,

  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z oznakowaniem roweru.

Termin można zarezerwować osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 178 754 670.