Podkarpacki oddział ZUS przekazał informacje dotyczące zasad pobierania renty socjalnej i jednoczesnego otrzymywania dochodu dodatkowego. W jakim przypadku mogą zostać odebrane prawa do renty i na jak długo? Wszystko znajduje się w poniższym artykule.

Jak nie stracić renty socjalnej pracując?


Jak przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim, możliwe jest pobieranie renty socjalnej przy jednoczesnym otrzymywaniu dochodu dodatkowe. Może to być np. stałe zatrudnienie. Należy jednak pamiętać o warunkach, jakie muszą zostać spełnione. Wskazuje je właśnie Wojciech Dyląg:

,,Jeżeli osiągniesz przychód większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 marca 2021 r. – 3820,60 zł), zawiesimy Ci prawo do renty socjalnej za każdy miesiąc, w którym przekroczysz ten próg.”

Złamanie tego warunku skutkuje utratą świadczeń socjalnych z tytułu renty. Należy też pamiętać, że rentę socjalną rozlicza się na bieżąco z osiągniętego przychodu (podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia społecznego). Czyli z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności pozarolniczej.

Renta socjalna a zagraniczne zarobki-one też się liczą!


Rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS zaznacza, że w przypadku świadczeń z tytułu renty socjalnej brane pod uwagę są też zagraniczne zarobki. Jest obowiązek zgłoszenia faktu, o podjęciu zatrudnienia poza granicami Polski. Wojciech Dyląg przypomina na koniec o jeszcze jednej ważnej kwestii:

,, Jeżeli od przychodu, który osiągasz, są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, powinieneś dostarczyć również zaświadczenie o osiągniętym przychodzie. Wystawi je Twój pracodawca (płatnik składek).”