Okolica istniejącego Stadionu Resovii przejdzie metamorfozę. W miejscu obecnego boiska planowana jest budowa nowoczesnego Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, a tuż obok ma powstać kompleks mieszkaniowy Resovia Residence.
Wzrost znaczenia miast jest wielkim wyzwaniem w zakresie infrastruktury, transportu, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej edukacji i wielu innych, które składają się na nasze życie.

Gęste, pełne życia, kontaktów, interakcji, przeróżnych funkcji i aktywności miasto, to jest modelem cywilizacyjnym, który kształtujemy od kilku tysięcy lat i dla którego nie mamy alternatywy.

Z tego powodu kluczowym problemem miast jest dzisiaj zapobieganie niekontrolowanemu rozlewaniu się przedmieść i uzupełnienie zabudowy w szeroko pojmowanym śródmieściu.

Wieże mieszkalne w Rzeszowie

Sposób kształtowania zabudowy zespołu świadomie nawiązuje do tradycyjnej, kamienicowej zabudowy historycznych miast. Budynki sytuowane wzdłuż ulic, tworzą zwarty kwartał zabudowy o wyraźnie zaznaczonych pierzejach, co jakiś czas przerywany sekwencjami placów otwierających się na wewnętrzne, półpubliczne dziedzińce.

Rozczłonkowanie brył, świadome zastosowanie detalu i drobno wymiarowych elementów pozwala zmniejszyć poczucie skali i nadaje zabudowie przyjazny dla człowieka charakter.

Architekt Maciej Łobos opowiada o projekcie: