Urząd Miasta Rzeszowa opublikował harmonogram związany z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2022 rok. Już w lipcu br. Będzie możliwe zgłaszanie projektów, które będą miały szanse na dofinansowanie z budżetu miasta.

Ustalono harmonogram dotyczący Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

15 czerwca bieżącego roku podpisano uchwałę Uchwałą Nr XLVIII/1020/2020. Określa ona kwotę przeznaczoną na Rzeszowski Budżet Obywatelski oraz harmonogram prac na 2022 rok. Jest on rozpisany poniżej.

Harmonogram prac w 2022 roku:
  • od 5 do 23 lipca 2021 r. - zgłaszanie projektów.
  • od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów.

  • 23 sierpnia 2021 r. - sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania.

  • do 30 sierpnia 2021 r. - składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania.

  • od 10 września do 8 października 2021 r. - głosowanie.

  • od 14 do 15 października 2021 r. - publikacja wyników głosowania.

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok wynosi 8 200 000 zł. Stanowi to zaledwie 0,5% wykonania wydatków budżetu Miasta Rzeszowa za 2020 rok. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące tego, na co zostanie przeznaczona ta kwota.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów RBO:
  • 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;

  • 3 280 000 zł na projekty z Kategorii II - budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;

  • 820 000 zł na projekty z Kategorii III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.