W miejscowości Rudna Wielka uroczyście został otwarty nowy kompleks sportowy. Jego wartość wynosi 3 mln zł. Gmina jednak już szuka pieniędzy na kolejną tego typu inwestycje.
Gmina Świlcza sukcesywnie rozwija infrastrukturę sportowo–rekreacyjną, która umożliwia mieszkańcom spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny. Utworzenie ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Rudnej Wielkiej wpłynie korzystnie, na jakość życia lokalnej społeczności, dzięki możliwości wspólnej organizacji czasu wolnego całych rodzin. Realizacja zadania pozwoliła stworzyć bezpieczne miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych zapewniając im zróżnicowaną ofertę aktywności fizycznej tak bardzo potrzebną w obecnym czasie pandemicznym.

Celem powstania jest m.in. walka z otyłością

Nowopowstały obiekt umożliwi rozgrywanie zawodów, konkursów, imprez sportowych oraz zawodów międzyszkolnych na świeżym powietrzu.

Budowa kompleksu sportowego Rudnej Wielkiej ma na celu unowocześnianie i rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej, popularyzację zdrowego stylu życia oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Jest to piękne miejsce, w którym mieszkańcy gminy wraz z całymi rodzinami, będą mogli aktywnie i wspólnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu.

- Celem naszym było i jest stworzenie możliwości rozwijania współpracy międzygminnej w zakresie sportu, ułatwienie dostępu do obiektów sportowych młodzieży szkolnej z terenu Świlcza. Powstawanie tego typu obiektu stworzy okazję do czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia. Bezpieczne obiekty sportowe, to również zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędziem walki z otyłością czy wadami narządu ruchu. Odciągania młodzieży od gier komputerowych - problemów tak poważnych i tak częstych wśród młodych ludzi. Musimy i chcemy z tym walczyć, dlatego uważamy, że inwestycja w nowoczesne obiekty sportowe to inwestycja w przyszłość mieszkańców - przekazują władze gminy.

Podczas I etapu zostały wykonane następujące parce:

  • Wybudowano boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach płyty 110x68m, nawierzchni z naturalnej trawy bramkami piłkarskimi i piłkochwytami o wysokości 6m wraz z nawodnieniem boiska oraz wykonaniem przyłącza wodociągowego;

  • Wybudowano zaplecze szatniowo-socjalne z częścią gospodarczą oraz trybunami. Obiekt przeznaczony do korzystania w czasie treningów oraz zawodów sportowych odbywających się na terenie kompleksu. W budynku o wymiarach 13,25 x 19,80m znajdują się: pomieszczenia szatni wyposażone w umywalki, natryski oraz WC, pokój sędziowski wyposażony w aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki przedłużeniu połaci dachowej, trybuny zostały częściowo zadaszone. Wykonano 205 miejsc na trybunach;

  • Na terenie kompleksu wybudowano górkę saneczkową w postaci nasypu ziemnego o kącie nachylenia stoku 11 stopni, skarpy boczne nachylone w stosunku 1:1 umocnione geokratą obsypaną gruntem oraz obsiane trawą;

  • Wykonano oświetlenie boiska, montując 8 masztów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych o wysokości 14m wraz z lampami halogenowymi. Sterownie oświetlenia jest automatyczne;

  • W roku 2020 na terenie kompleksu sportowego powstała przestronna wiata rekreacyjna. Zakres inwestycji obejmował: budowę wiaty o powierzchni ponad 25 m2, 3 ławostołów, grilla betonowego, ławek łukowych, tablic informacyjnych oraz utwardzono plac;

  • Również w roku 2020 gmina wybudowała na terenie kompleksu piec chlebowy.