Niespełna 200 tys. zł Rzeszów zapłaci za opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Spacerowej. Dokumentacja projektowa ma być gotowa najpóźniej do września przyszłego roku.
Przypomnijmy, do przetargu na opracowanie projektu rozbudowy ulicy spacerowej w Rzeszowie stanęły dwie firmy. Jednak już po otwarciu ofert wiadomo było kto wygra przetarg, bowiem jedna z firm złożyła ofertę za wysoką pod względem cenowym w stosunku do zakładanych przez ratusz kosztach.

Firma z Rzeszowa opracuje projekt rozbudowy ulicy Spacerowej

Konkurs wygrało Biuro Usług Inwestycyjnych Andrzej Mamczur z Rzeszowa. Oferta tej firmy odpowiadała ratuszowi nie tylko pod względem cenowym, ale także szeregiem innych czynników.

Za tę inwestycję Urząd Miasta Rzeszowa zapłaci 197 415 zł, zaś sam projekt ma być gotowy najpóźniej do września przyszłego roku.

Zakres opracowania obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o łącznej długości ok. 650 m. Przebudowa ma dotyczyć odcinka od budynku nr 24 w kierunku ul. Zelwerowicza. Pierwszy fragment (od budynku 24) na długości ok. 165 metrów ma mieć szerokość min. 5 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów.

Kolejny odcinek ulicy Spacerowej - w myśl mającej powstać dokumentacji projektowej - na długości ok. 485 metrów ma mieć jezdnię o szerokości 6 metrów wraz z jednostronną ścieżką pieszo-rowerową o szerokości min. 3,5 m.

Dla całości inwestycji ma być zaprojektowane oświetlenie, odwodnienie, kanał technologiczny, zjazdy i skrzyżowania z istniejącymi drogami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Więcej na temat inwestycji w Rzeszowie oraz w regionie pisaliśmy tutaj: Biznes i finanse