Każdy może zgłosić się do programu grantowego Rozgrzewamy Polskie Serca. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł na inicjatywy związane z lokalną kulturą, tradycją i historią.

Rozgrzewamy Polskie Serca-misja i cel programu


Program ten został stworzony przez Fundację PGNiG. Przy pomocy tego projektu organizatorzy chcą wspierać lokalne inicjatywy związane z regionalną kulturą i tradycją. Istotę tego aspektu społeczeństwa podkreślają Przedstawiciele fundacji:

-Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać.

Zasady projektu grantowego Fundacji PGNiG


Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych, związków wyznaniowych i ich organizacji.

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być:

  • wydarzenia kulturalne,

  • spektakle i wystawy,

  • literatura i publicystyka,

  • produkcje filmowe,

  • nauka,

  • edukacja i oświata,

  • upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych,

  • renowacja miejsc pamięci.


Jak wziąć udział w programie Rozgrzewamy Polskie Serca?


Zgłoszenia należy dokonać na stronie rozgrzewamypolskieserca.pl. Termin, w którym można przesyłać swoje zgłoszenia trwa od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych. Łączna pula do rozdzielenia na poszczególne inicjatywy to 1 000 000 zł. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 15 września 2021 r.

Dowiedz się więcej na: rozgrzewamypolskieserca.pl