Dzisiaj Policja prowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Kontrole te obejmują cały kraj, w tym też Podkarpacie. Ulice będą pełne policyjnych patroli, także nieoznakowanych.

Jak będą wyglądać kontrole prewencyjne na podkarpackich ulicach


Funkcjonariusze Policji, w ramach działań, prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę mają policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości.

Policjanci pełnią służbę z wykorzystaniem najnowszych pojazdów wyposażonych w wideo rejestrator. Dokonują oni także pomiarów prędkości ręcznymi miernikami z rejestracją obrazu.

Cel akcji kontrolnej na polskich drogach


Mimo iż głównym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierowcy, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Dlaczego po raz kolejny są organizowane takie akcje?


To już kolejna tego typu akcja. Dlaczego są one realizowane tak często? Jak odpowiadają sami przedstawiciele policji, powodem jest fakt, że główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

To natomiast zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym. Z tego względu funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich kierujących:

- Apelujemy o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.