Od poniedziałku 5 lipca mieszkańcy mogą już zgłaszać projekty miejskie do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Jego wartość wynosi łącznie 8,2 mln zł.
Projekty można zgłaszać w 3 kategoriach, obejmujących zadania z zakresu budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury miejskiej i osiedlowej oraz działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Zgłoszeń projektów do realizacji w ramach RBO może dokonać 15 mieszkańców Rzeszowa.

Wiecej informacji na bip.erzeszow.pl

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne Kategorie projektów RBO to:
  • Kategoria I - 4 100 000 zł na projekty z zakresu: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej;

  • Kategoria II - 3 280 000 zł na projekty z zakresu: budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej;

  • Kategoria III - 820 000 zł na projekty obejmujące działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Harmonogram prac nad projektami zgłoszonymi do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.:M
  • zgłaszanie projektów - od 5 do 23 lipca 2021 r.

  • weryfikacja zgłoszonych projektów - od 26 lipca do 20 sierpnia 2021 r.

  • przygotowanie listy projektów dopuszczonych do glosowania - 23 sierpnia 2021 r.

  • składanie skarg na niedopuszczenie projektu do głosowania - do 30 sierpnia 2021 r.

  • głosowanie - od 10 września do 8 października 2021 r.

  • publikacja wyników głosowania - od 14 do 15 października 2021 r.