W środę Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie poinformował o ponownej możliwości zapisywania się uczniów na bezpłatne przejazdy w sezonie 2020/21. Będą one obowiązywać od 30 września tego roku.
ZTM Rzeszów powołuje się na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr. IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 roku. Na jej podstawie rzeszowscy uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Warunki do wydania zezwolenia na bezpłatny przejazd miejską komunikacją

1. aktualna, ważna legitymacja uczniowska
2. jeden z trzech dokumentów:
- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym podatnik składał zeznanie podatkowe
- zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zawierające informację o adresie zamieszkania podanym w zeznaniu PIT
- UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) oraz pierwsza strona zeznania podatkowego - to w przypadku składania zeznania drogą elektroniczną

Ponadto dokumenty muszą potwierdzać fakt zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.