Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek spotkał się z przedstawicielami Biura Rozwoju Miasta i Zarządu Zieleni Miejskiej. - Wybierając miejsce pod przyszłą dzwonnicę kieruję się opinią fachowców - podkreśla Konrad Fijołek.
Podczas czwartkowej wizji w terenie wybrana została wstępna lokalizacja dzwonnicy. To wyłożona kostką część placu Wolności, od strony skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z ul. Gałęzowskiego.

Dzwon Niepodległości został przekazany miastu przez Marszałka Podkarpacia. W umowie dotyczącej przekazania wpisana jest lokalizacja przyszłej dzwonnicy. To teren Placu Farnego.

- Teraz naszym najbliższym krokiem będzie wystąpienie do Pana Marszałka z aneksem do umowy. Chodzi o to, by wpisać do niej nową lokalizację przyszłej dzwonnicy – plac Wolności - mówi prezydent Rzeszowa.