Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie znalazła się wśród 20 nominowanych inwestycji polskich samorządów. Głosowanie trwa do 12 września.
Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dzielnicy Rzeszowa – Budziwój. W ramach projektu wybudowano kanalizację deszczową oraz zbiorniki retencyjne sieciowe i boczne wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

Powstała w ramach projektu infrastruktura pozwala przyjąć i w zorganizowany sposób odprowadzić wody opadowe oraz roztopowe do odbiorników, tj. rzeki Strug i rzeki Wisłok. Przewidziane zbiorniki retencyjne pozwalają na czasowe przetrzymanie ujmowanych wód, co wpływa na rozłożenie w czasie fali spływu.

Zbiorniki retencyjne wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania zbiornikami bocznymi pozwalają na efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi. Część retencjonowanej wody wykorzystana jest m.in. do podlewania zieleni, płukania sieci kanalizacyjnych oraz do celów przeciwpożarowych.

Ponadto, wykonana infrastruktura zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców przed podtopieniami, co podniosło atrakcyjność tego terenu dla potencjalnych inwestorów.

Głosowanie zakończy się w niedzielę 12 września o godz. 9.00. Swój głos na tę inwestycję możecie oddać Państwo tutaj: Kanalizacja deszczowa w Rzeszowie