111 osób na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 111 świadczeń honorowych (w maju 2019 to świadczenie w naszym regionie otrzymywało 83 osoby, a w sierpniu 2020 – 95 ).

Oddział ZUS w Jaśle – 37 stulatków, najstarsza osoba: kobieta urodzona w 1913 r. z pow. sanockiego
Oddział ZUS w Rzeszowie – 74 stulatków, najstarsza osoba: kobieta z Rzeszowa urodzona w 1915 r.

Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio
i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury.

Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia
1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Dla osób, które ukończyły wiek 100 lat po 28.02.2021 r. przyznawane świadczenie wynosi 4512,41 zł brutto.


Informacje nadesłał Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie podkarpackim.