Dopiero za drugim podejściem udało się wyłonić wykonawcę projektu rozbudowy stadionu sportowego KS Grunwald-Budziwój. Z tę inwestycję ratusz zapłaci 24 600,00 zł.
Przypomnijmy, pierwszy przetarg na projekt modernizacji stadionu sportowego KS Grunwald-Budziwój w Rzeszowie władze miasta ogłosiły pod koniec maja. Jednak po jakimś czasie trzeba było go unieważnić, ponieważ swojej oferty nie zgłosiła żadna z firm.

Ale na początku lipca Urząd Miasta Rzeszowa powziął drugą próbę wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.

Tym razem nie było większych problemów. Do przetargu stanęła jedna firma i co ważne złożyła ofertę adekwatną do zakładanych przez ratusz kosztach - 24 600,00 zł. Wykonawcą tej inwestycji została Lege Artis Łukasz Wyka.

Jej zadaniem będzie zaprojektowanie poprawy infrastruktury w zakresie: oświetlenia boiska, instalacji monitoringu działki, tablicy świetlnej wyników meczu, 2 sztuk ławek dla zawodników rezerwowych, a także piłkochwytów za bramką od strony północnej.

Firma ta będzie musiała także wykonać badania geotechniczne przed rozpoczęciem ewentualnych prac.

W dokumentacji przetargowej czytamy także, że roboty budowlane wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej winny zapewnić:
  • poprawę stanu technicznego placu zabaw,

  • zapewnią bezpieczne użytkowanie obiektu

  • funkcjonalność projektowanych elementów

  • dostępność osobom niepełnosprawnym i wszystkim użytkownikom