W miejscowości Trzciana otwarto nowy posterunek policji. Dzięki temu ma zwiększyć się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W poniedziałek 2 sierpnia odbyła się uroczystość otwarcia nowego Posterunku Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. Wzięli w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie - mł. insp. Wacław Sudoł.

Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Krzysztof Kulczycki.

W trakcie uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przekazał na ręce kierownika Posterunku asp. Mateusza Jarosza, symboliczny klucz do budynku, złożył też życzenia pomyślnej i owocnej pracy policjantkom i policjantom nowej placówki. Podkreślił, jak ważnym, na szczeblu lokalnym, jest zwiększanie dostepności Policji dla obywateli.

Ks. proboszcz dr Janusz Winiarski z Parafii pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie oraz ks. Marek Buchman - kapelan podkarpackiej Policji, poświęcili nowo otwarty posterunku.

Po zakończeniu oficjalnej części, wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić nową siedzibę. Posterunek wyposażony jest w nowoczesną serwerownię, całodobowy monitoring i pełne zaplecze, niezbędne dla pełniących tam służbę funkcjonariuszy.

Po adaptacji istniejącego budynku powstały tam dyżurka i poczekalnia, pokoje służbowe, pokój socjalny, szatnia i sanitariaty. Pracę na posterunku rozpoczęło 9 policjantów.