Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie - to właśnie ta szkoła znalazła się w czołówce najlepszych szkół średnich w Polsce i nielicznych w Rzeszowie ze 100% zdawalnością egzaminu dojrzałości.
Tegoroczne wyniki, zwłaszcza z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i konieczność edukacji zdalnej, mogą z pewnością napawać dumą nauczycieli, ale szczególnie uczniów. Spośród wszystkich rzeszowskich liceów ogólnokształcących język angielski i historię sztuki maturzyści Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego zdali najlepiej.

Poniżej prezentujemy państwu najlepsze wyniki z poszczególnych przedmiotów

I miejsce w Rzeszowie
- j. angielski – poziom podstawowy 97%
- historia sztuki – poziom rozszerzony 68%

II miejsce w Rzeszowie:
- j. angielski – poziom rozszerzony 76%
- geografia – poziom rozszerzony 55%

III miejsce w Rzeszowie
- j. polski – poziom podstawowy 69%
- biologia – poziom rozszerzony 65%

Dwujęzyczna Innowacyjność

Ubiegły rok szkolny był wyjątkowy dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego nie tylko z powodu 100% zdawalności matur. Także drugi raz z rzędu szkoła otrzymała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw. Oferta tradycyjnych lekcji jest regularnie poszerzana o dodatkowe zajęcia laboratoryjne na poziomie uniwersyteckim, np. z biologii i chemii, które przygotowują do studiów na kierunkach medycznych oraz o przedmioty uzupełniające specyficzne dla profilu humanistycznego, np. łacinę, filozofię na profilu Law& Journalism, czy historię architektury i designu w autorskiej klasie Architecture& Design. Natomiast klasa Science&IT jest propozycją dla uczniów o ścisłych umysłach.