Do 5 tys. zł mogą otrzymać mieszkańcy Rzeszowa na ciekawy projekt rewitalizacji miasta.
Od piątku 27 sierpnia mieszkańcy Rzeszowa mogą zgłaszać pomysły z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i ubóstwu, aktywizacji ekonomicznej mieszkańców, wzmacniania procesu integracji i aktywizacji mieszkańców, rozwoju oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej, wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego, poprawy poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego czy zachowania i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturalnego.

Taki projekt jest efektem rozmów prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka z paniami Patricia Mitro z Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon oraz Natalią Zachwieją z Biuru Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Maksymalna kwota przyznawanych grantów to 5 tys. zł brutto i przewiduje się udzielenie minimum 9 dotacji w ramach minigrantów.

Jeżeli chcecie skonsultować Wasze pomysły i procedurę to zachęcam do kontaktu z doradcą pod adresem email: prawnikon.projekty@gmail.com lub nr tel.: 733 660 566