Na ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa radni wyrazili zgodę na organizację wyborów do pomocniczego organu jakim jest Rada Osiedla Pogwizdów Nowy. Znamy termin.
Przypomnijmy, od piątku 1 stycznia Pogwizdów Nowy jest oficjalnie nowym osiedlem Rzeszowa. Tego uroczystego włączenia dokonał jeszcze wówczas urzędujący prezydent Tadeusz Ferenc. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Rzeszów wita Pogwizdów Nowy na nowy rok

Mieszkańcy Pogwizdowa doczekają się własnej Rady Osiedla

Z kolei we wtorek 24 sierpnia na sesji Rady Miasta urzędnicy wyrazili zgodę na organizację wyborów do Rady Osiedla.

- Wybory zostaną przeprowadzone w poniedziałek 13 września o godz. 18:00 w budynku Ochotniczej Staży Pożarnej Rzeszów - Pogwizdów Nowy, ul. Pogwizdowska 85 - czytamy w uchwale przyjętej przez Radę Miasta.

Jednak, żeby te wybory mogły zostać uznane za ważne musi wsiąść w nich udział co najmniej 100 mieszkańców osiedla. Jednak, jeśli nie uda się ich przeprowadzić, mogą zostać one powtórzone w terminie 60 dni. Wówczas musi wsiąść w nich udział co najmniej 60 mieszkańców.

Obecnie Rzeszów liczy 33 osiedla. W trakcie bieżącej kadencji rad osiedla, oprócz Pogwizdowa Nowego nie ma osiedle Dąbrowskiego, Grota-Roweckiego oraz Pułaskiego.

Jakie kompetencje posiada Rada Osiedla?

Do zdań rady osiedla należy m.in. organizowanie, inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców osiedla. Oprócz tego wspieranie inicjatyw i działań służących integracji społeczności osiedlowej, współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla czy występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami, dotyczącymi realizacji funkcji miasta na terenie osiedla.

Rady osiedla są odpowiedzialne również za przedstawianie opinii odnośnie do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz planów szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla, a także jego zmian.

W ich zadaniach jest także utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami osiedla, przekazywanie przez przewodniczącego rady wniosków i postulatów Radzie Miasta Rzeszowa, zgłaszanych przez mieszkańców.