Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania podjęły decyzję co do nauki w zbliżającym się semestrze zimowym. Zajęcia prowadzone będą w sposób hybrydowy.
Przypomnijmy, w przeciągu dwóch tygodni zarówno władze Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak i Politechniki podjęły decyzję o powrocie w znacznej części do nauki w sposób stacjonarny. Jednak w swoich komunikatach zastrzegły, że w przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej istnieje możliwość przejścia do nauki w sposób hybrydowy bądź całkowicie zdalny. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Wiemy jak będą wyglądały zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej w roku 2021/22

WZIiS przechodzi na naukę w sposób hybrydowy na semestrze zimowym. Co to znaczy?

Z kolei w czwartek 2 września władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania podjęły informację o zasadach nauki w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/22. Są one nieco bardziej zachowawcze, bowiem studenci będę się uczyć tam w sposób hybrydowy.

- Tryb hybrydowy oznacza, że wykłady i konwersatoria (czyli zajęcia dla większych grup) będą realizowane w trybie zdalnym, natomiast pozostałe zajęcia dydaktyczne – tradycyjnie, w siedzibie Uczelni. W czasie pobytu na terenie Uczelni nadal będą obowiązywały zasady mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, tj. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekowania rąk, zachowania dystansu społecznego, a także obowiązek składania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Uczelni oraz o swoim stanie zdrowia - czytamy w komunikacie na stronach uczelni.

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 25 lutego br. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od nowego roku akademickiego, tj. 2021/2022, Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, zastrzega jednak przy tym, że w przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń, w tym powrót do kształcenia zdalnego.

Mimo uchylenia ww. rozporządzenia przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dają uczelniom prawo do realizacji części zajęć dydaktycznych w trybie kształcenia zdalnego.