Z powodu prac remontowych będzie zablokowany jeden pas ruchu na granicy Rzeszowa i Jasionki. Utrudnienia będą trwać prawie przez cały poniedziałek.

Zablokowany pas ruchu między Rzeszowem i Jasionką


Na drodze S19 (pikietaż 465+500) odbywają się dzisiaj roboty drogowe. Polegają one na wymianie dylatacji na prawym pasie. Odcinek obejmuje 500 metrów. W związku z tym zablokowany jest jeden pas ruchu Między Węzłem Rzeszów Wschód a Węzłem Jasionka.

Prace odbywają się na pasie w kierunku Niska (lewa strona). Według informacji podanych przez GDDKiA utrudnienia trwać będą od 7.00 do godziny 18.00.