Od 1 listopada br. do 31 marca w roku przyszłym, w piątki Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą nieczynne.
W Rzeszowie istnieją dwa takie punkty - przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11. Od 1 kwietnia do końca listopada oprócz wtorku, czwartku i soboty otwarte były również w piątki. Od 1 listopada do końca marca w piątki będą nieczynne.

- Jest to związane z tym, że w okresie zimowym zdecydowanie zmniejsza się zainteresowanie punktami ze strony mieszkańców. W pozostałe dni punkty będą działać tak jak obecnie. Będą czynne w godz. 10.00 do 18.00 - informuje Maciej Chłodnicki z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Są tu przyjmowane m.in.:
  • chemikalia i przeterminowane leki

  • baterie i akumulatory

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  • meble, odpady budowlane, zużyte opony, odpady zielone, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych bezpłatnie mogą oddać w ciągu roku do 5 m. sześć. Odpadów remontowo - budowlanych i do 8 szt. opon. Poza tymi limitami odpady można oddać odpłatnie: 380 zł za 1 m. sześć. Odpadów remontowo-budowlanych i opony do 17 cali - 10 zł/szt. i powyżej 17 cali 25 zł/szt.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata ponad limit wynosi:
  • odpady zielone - 116 zł/ m. sześć

  • odpady remontowo-budowlane - 380 zł/m. sześć

  • odpady wielkogabarytowe - 30 zł/m. sześć

  • opony jak powyżej.

Szczegóły można sprawdzić na stronie: www.mpgk.pl