Od 1 września nastąpi zmiana w rozkładzie jazdy na liniach nr 14, 17, 41, 50 oraz 58. Jest to związane z powrotem dzieci i młodzieży do szkół.
Poniżej prezentujemy państwu szczegóły zmian na poszczególnych liniach:

- linia nr 14: zwiększenie liczby kursów w dni powszednie oraz wydłużenie trasy linii do K. K. Wojtyły.

- linia nr 17: uruchomienie dodatkowego kursu o g. 15:40 spod Urzędu Wojewódzkiego do ul. Lwowskiej.

- linia nr 41: zwiększenie liczby kursów w dni powszednie.

- linia nr 50: wznowienie kursowania.

- linia nr 58: wszystkie kursy wykonywane będą przez Hermanową Czerwonki pętlę.

Ponadto, wznowione zostają kursy oznaczone literą „s” – kursuje tylko w dni nauki szkolnej (dot. linii 0A, 0B, 12, 18, 19, 21, 34).