Zarząd Wód Polskich w Rzeszowie zatwierdził właśnie nową taryfę zaopatrzenia w wodę stolicy Podkarpacia. Dzięki temu jej cena pójdzie mocno w górę już od stycznia, bo aż o 9 proc.
Tak mocna podwyżka wody w Rzeszowie można powiedzieć, że jest i tak swego rodzaju kompromisem pomiędzy Wodami Polskimi, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Pierwotnie bowiem miejska spółka wnioskowała, żeby cena poszybowała w gorę aż o 16 proc. Ceny taryfy zaopatrzenia w wodę miała wzrosnąć z 4,70 zł/m3 (brutto) do 5,46 zł/m3, z kolei ścieki miały podrożeć aż o 11 proc.

Zarząd MPWiK argumentował tak drastyczny skok dużym wzrost, cen energii oraz surowców. W marcu jednak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał w tej sprawie odmowną decyzję.

- Stało się tak, ponieważ spółka nie przedstawiła uzasadnienia co do wskazanych kosztów inwestycyjnych. W związku z tym nie widzieliśmy potrzeby tak znaczącej podwyżki cen wody dla mieszkańców Rzeszowa - mówił Krzysztof Gwizdak, szef Wód Polskich w Rzeszowie.

Jednak ceny wody pójdą w górę. Nie będzie jednak drożej niż na Podkarpaciu?


Jednak podczas wrześniowej weryfikacji dyrektor Wód Polskich w Rzeszowie nakazał MPWiK przedstawić szczegółowe informacje co m.in. wydatków inwestycyjnych, które by uzasadniały tak znaczące podwyżki.

Po analizie wydano w tej już pozytywną decyzję. Oznacza to m.in. że w ciągu trzech za wodę mieszkańcy stolicy Podkarpacia zapłacą o wiele wyżej.

Według nowych stawek za pierwszy rok cena wody poszybuje w górę do 4,97 zł/m3, za drugi rok już do 5,10, z kolei za trzeci do 5,14 zł. Natomiast cena odprowadzania ścieków w przeciągu najbliższych trzech lat będzie kształtowała się następująco: 5,05 zł/m3 za pierwszy rok, 5,18 za drugi, z kolei za trzeci już 5,26 zł.

- Sumarycznie średni miesięczny wzrost kosztów dla czteroosobowej rodziny w pierwszym roku obowiązywania nowych cen około 6.30 zł za wodę oraz ścieki - dodawał Krzysztof Gwizdak.

Małgorzata Wajda, rzecznik Wód Polskich w Rzeszowie argumentowała to tym, że spóła nie chciała dopuścić do drastycznego skoku cen wody w tak krótkim czasie, ale żeby te podwyżki wynikały z racjonalnych kosztów.

Jednak jak słyszymy nowa cena za wodę oraz ścieki w Rzeszowie nie będzie odbiegała aż tak znacząco od reszty Podkarpacia. Kwoty zatwierdzone dla gospodarstw domowych z regionu wynoszą średnio: woda - 4,36 zł/m3, ścieki - 6,39 zł/m3.