W Rzeszowie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona szczepieniem przeciwko COVID-19. Naukowcy, przedstawiciele rządu, samorządowcy i eksperci d.s. komunikacji byli zgodni: szczepienia mogą uchronić nas przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i mogą pomóc zatrzymać pandemię.
Celem konferencji było zwrócenie uwagi na obecny, niski poziom zaszczepienia mieszkańców Podkarpacia, popularyzowanie rzetelnej wiedzy o szczepieniach i tym samym wpływanie na podniesienie odsetka osób zaszczepionych w regionie.

- W województwie podkarpackim obserwujemy znaczący wzrost liczby osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Aktualnie liczba łóżek dostępnych dla takich pacjentów to 1611, z czego 1371 jest już zajętych. 135 osób wymagają leczenia przy pomocy respiratora. Liczby te z dnia na dzień rosną. Z jednej strony nikt nie chce powtórki lockdownu z ubiegłego roku, a z drugiej wskaźnik osób zaszczepionych w naszym województwie jest najniższy w całej Polsce i wynosi mniej niż 40 procent. stanowią osoby niezaszczepione. Tymczasem lekarze i naukowcy są zgodni - szczepienia przeciw COVID-19 mają olbrzymi wpływ na nasze bezpieczeństwo i ratują nas przed ciężkim przebiegiem choroby. Pandemia będzie trwała, dopóki nie osiągniemy odporności populacyjnej, co oznacza, że ponad 70% społeczeństwa nie uodporni się poprzez przechorowanie lub dzięki zaszczepieniu. Dlatego konieczne jest opracowanie sposobów skutecznej komunikacji i walki z nieprawdziwymi informacjami na temat szczepionek. Tylko zbudowanie ich pozytywnego odbioru w oparciu o fakty pozwoli przekonać nieprzekonanych i zachęcić do szczepień. W trosce o zdrowie mieszkańców naszego regionu, zorganizowaliśmy dziś międzynarodową konferencję naukową, która pomoże nam wypracować sposoby dotarcia do szerokiego grona odbiorców, w tym również przeciwników szczepień - mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Podczas konferencji poruszono m.in. problem bagatelizowania koronawirusa przez osoby młode, spoza grupy najwyższego ryzyka, strachu przed NOP i szerzącymi się w mediach oraz przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami w odniesieniu do COVID-19 i szczepionek, które mają bezpośrednie przełożenie na niską wszczepialność w regionie.

- Dzisiejsza konferencja jest wyjątkowa, w kilku panelach będziemy analizowali problemy związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 na poziomie medycznym i wpływu szczepień na rozwój pandemii. W programie będzie także panel administracyjny poświęcony zarządzaniem ochroną zdrowia w najtrudniejszym okresie, gdzie musimy wybierać pomiędzy przyjmowaniem chorych z COVID-19 i leczeniem pacjentów z innymi chorobami. I wreszcie panel poświęcony komunikacji społecznej, gdzie rozważymy problemy szumu informacyjnego, przeplatania się informacji prawdziwych z fałszywymi. W grupie adresatów dzisiejszej konferencji będą osoby, które są liderami opinii tj. władze samorządowe, przedstawiciele mediów. Liczymy, że jej przekaz trafi do osób, które do tej pory zwlekały z zaszczepieniem, gdyż większość z naszych pacjentów to osoby, które nie są przeciwne szczepieniom, ale odkładają je do momentu, aż ulegną zakażeniu - mówi dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof. UR, Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych Kolegium Nauk Medycznych UR, Kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Centrum Medycznym w Łańcucie

W trzech panelach dyskusyjnych poświęconych m.in. naukowym i medycznym zagadnieniom dotyczącym COVID-19, aspektom administracyjnym i wyzwaniom zarówno w sferze komunikacyjnej, jak i organizacji opieki medycznej i życia społecznego, głos zabrali wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Dyskusja miała na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy zaproszonych specjalistów z uczestnikami konferencji, budowania odpowiedzialnej narracji i skutecznej walki z COVID-19.

Gospodarzem wydarzenia pod patronatem Ministerstwa Zdrowia była Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Dyrektorem programowym konferencji został dr hab. n. med. Andrzej Cieśla prof. UR.

Wydarzenie odbyło się w ramach inicjatywy Narodowego Programu Szczepień i zostało sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Trzy merytoryczne sekcje:


1. Panel Medyczny:
Panel ten poświęcony był naukowym i medycznym zagadnieniom dotyczącym COVID-19. Przybliżone zostały najnowsze informacje dot. SARS-COV-2 oraz pojawiających się nowych mutacji wirusa.

Poruszono w nim zarówno kwestię leczenia COVID-19, jak i profilaktyki w postaci szczepionek, nowych naukowych danych dot. skuteczności preparatów, konieczności aplikowania dawek przypominających, grup najwyższego ryzyka oraz zmieniających się typowych objawów koronawirusa.

Udział w nim wzięli:
 • dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof. UR - Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych Kolegium Nauk Medycznych UR, Kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Centrum Medycznym w Łańcucie,

 • dr hab. n. med. Hanna Czajka - Katedra Pediatrii Kolegium Nauk Medycznych UR, Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii,

 • dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk - dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy,

 • dr hab. n. med. Oleh Pinyazhko - prof. WSIiZ, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny.

2. Panel administracyjny:
W drugim panelu skupiono się na organizacji życia społecznego i zawodowego w czasie pandemii COVID-19. Podsumowano ostatnie miesiące z punktu widzenia osób na co dzień odpowiedzialnych za organizację pracy szpitali, punktów szczepień oraz całej służby zdrowia.

Dyskusja poświęcona została m.in. wyzwaniom przed którymi stanęliśmy w związku z pandemią koronawirusa, aspektom prawnym dot. ograniczeń oraz ewentualnych obostrzeń wprowadzanych w kolejnych tygodniach i miesiącach w przypadku zwiększania się liczby zachorowań na COVID-19.

Udział wzięli:
 • Adam Niedzielski - Minister Zdrowia,

 • Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki,

 • dr Grzegorz Cessak - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

 • Orest Chemerys - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

3. Panel komunikacyjny:
Trzeci, ostatni panel poświęcony został wyzwaniom komunikacyjnym w obliczu COVID-19. Paneliści, którzy na co dzień pracują z informacją, podzielili się swoją wiedzą dotyczącą sposobów komunikacji, walki z fake newsami oraz skutecznego dotarcia do odbiorców różnych grup wiekowych i społecznych.

Dyskusja poświęcona była również odpowiedzialności dziennikarzy za wiarygodny i rzetelny przekaz, który ma ogromny wpływ na budowanie świadomości wśród społeczeństwa ze wszystkich stron atakowanego sprzecznymi informacjami nt. pandemii koronawirusa w Polsce, skuteczności szczepionek, rzeczywistej liczby zakażeń oraz grup ryzyka.

Udział wzięli:
 • Marek Balawajder - dyrektor informacji RMF FM,

 • dr hab. Ewa Augustynowicz - biolog, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP - PZH, redaktor portalu szczepienia.info,

 • Kinga Klich - Redaktor portalu Demagog.org.pl,

 • Nadia Łanowska-Wasielewska - Koordynator Akcji Zaszczep Się Wiedzą,

 • Anna Arciszewska - dziennikarka TVP Rzeszów.