Władze rzeszowskiego ratusza zadecydowały o powołaniu nowych i zmianach w już istniejących wydziałach. - Chcę, aby struktura urzędu miasta była jak najlepiej przystosowana do zadań, które przygotowuję - przekonuje prezydent Konrad Fijołek.
Przypomnijmy, na początku października w Urząd Miasta Rzeszowa nastąpiły zmiany organizacyjne.

Najważniejszą zmianą było zlikwidowanie Biura Prasowego, a zamiast tego powołanie do życia Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa. Na jej czele stanęła Karolina Domagała, przy czym ta komórka została podzielona na dwa oddziały: prezydialny oraz komunikacji społecznej.

I to właśnie na stanowisko kierowniczki tego drugiego jakiś czas temu został ogłoszony nabór. Wygrała go Marzena Kłeczek-Krawiec, która tym samym została nowym rzecznikiem prasowym prezydenta. Więcej o tych zmianach pisaliśmy tutaj: Rzeszów. Kolejne zmiany personalne w miejskim Ratuszu

Nowe wydziały w ratuszu mają być wyspecjalizowane


- Do zobrazowania konieczności zmian posłużę się przykładem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Ten wydział ma bardzo szeroki zakres działania, łączy w sobie zadania obejmujące kilka dziedzin życia. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej będą sprawdzać się wydziały, które są bardziej wyspecjalizowane. I stad decyzja o tym, by powołać, w miejsce dotychczasowego wydziału, dwa nowe - tłumaczy prezydent Konrad Fijołek.

Pierwszy z nich skupi się wyłącznie na kulturze oraz na związanym z nią dziedzictwie narodowym. Pracownicy drugiego będą koncentrować się na pracy na rzecz rzeszowskiego sportu i rekreacji. Dzięki temu sprawy kultury oraz sportu mają zostać wzmocnione.

Szykują się zmiany także w innych wydziałach


Kolejną zmianą jest powołanie, w miejsce Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, nowej komórki - Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki.

- Będzie on miał nową strukturę, złożoną z czterech referatów, które koncentrować się będą przede wszystkim na promocji marki miasta, obsłudze inwestorów, współpracy międzynarodowej, marketingu i turystyce - tłumaczy Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa zostanie zastąpiony nowym - Wydziałem Polityki Społecznej.

Nowe wydziały zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2022 roku. W związku z tymi zmianami ogłoszone zostały konkursy, w których wybrani zostaną nowi dyrektorzy wydziałów. Informacje o tych konkursach oraz innych, w których urząd miasta poszukuje pracowników można znaleźć na stronie internetowej - w Biuletyn Informacji Publicznej miasta Rzeszowa.